Afmeren Koppoellaan, Rijpwetering

Borden op de kade

Deze kade is met name bedoeld voor het afmeren door recreanten en bezoekers van Rijpwetering, om bijvoorbeeld naar de plaatselijke horeca te gaan. De afmeervakken zijn met borden op de kade aangegeven. Verplaatsingen van het vaartuig langs deze oever onderbreken de tijdsduur niet.

  • Vak A ter hoogte van Koppoellaan 21 tot en met Koppoellaan 12 is bedoeld voor passanten die korter dan 12 uur afmeren, vaartuig maximaal 10,00 lengte;
  • Vak B ter hoogte van Koppoellaan 12 tot en met Koppoellaan 7 is bedoeld voor houders van de gemeentelijke ontheffingen
  • Vak C ter hoogte van Koppoellaan 7 tot en met Koppoellaan 3 is bedoeld voor passanten die maximaal 24 uur aanwezig mogen zijn, vaartuig maximaal 10,00 lengte.

U vindt het Aanwijzingsbesluit Afmeren Koppoelloen Rijpwetering met bijlage op Overheid.nl.

Permanente ontheffing afmeren pleziervaartuig Koppoellaan Rijpwetering

Alleen bewoners van de Koppoellaan kunnen een ontheffing aanvragen voor een persoonsgebonden permanente ligplaats voor een pleziervaartuig, met de volgende voorwaarden:

  • de lengte van het vaartuig niet langer is dan 6 meter
  • het vaartuig niet hoger is dan 50 cm boven de kade
  • het maximaal aantal af te geven ontheffingen is 1 per perceel.

Reden van deze voorwaarden is om een goed zicht op het water te behouden en de mogelijkheden voor passerende recreanten om aan te meren te waarborgen.

Kosten

De kosten zijn € 69,05 voor het in behandeling nemen. U betaalt met iDeal.

Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten verbonden aan een vignet. Voor het vignet ontvangt u jaarlijks een rekening van € 27,50.

Permanente ontheffing aanvragen

Bij deze aanvraag tot ontheffing moet als bijlage worden toegevoegd:

  • een duidelijke (kleuren)foto van het pleziervaartuig.

Afmeerregeling Koppoellaan ontheffing permanente ligplaats via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD.