Koninklijke onderscheiding (lintje), aanvragen

Personen die zich inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u die persoon voordragen.

Voorwaarden

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

 • Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk
  Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van de kerkkrant en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.
 • Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie
  Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Op de website www.lintjes.nl leest u alle voorwaarden voor het aanvragen van een koninklijke onderscheiding. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Inlevertermijnen

 • Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Stuur uw voorstel dan vóór 1 juli van het jaar ervoor in.
 • Als het lintje op een ander moment moet worden uitgereikt, levert u uw voorstel 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum in.

Aanvraag

 • Neem contact op met de gemeente waar de persoon woont. Zij vertelt u graag meer over het doen van een aanvraag. 
 • Verzamel alle gevraagde gegevens, vul het Voorstelformulier op www.lintjes.nl  zo volledig mogelijk in.
 • Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente (waar de persoon woont).

Lees meer over het voordragen voor een onderscheiding op www.lintjes.nl.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een lintje.