Gedenkteken op graf of urnenplaats

Wanneer u een gedenkteken (monument, grafsteen, grafmonument of sierurn) wilt plaatsen, dan is hiervoor toestemming nodig. De aanvraag en plaatsing gaat meestal via een steenhouwer, maar u kunt dit ook zelf regelen.

Voorwaarden

 • Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.
 • Alle te plaatsen gedenktekens op grondgraven moeten op zodanige wijze worden gefundeerd dat verzakken of schuinzakken niet mogelijk is. De fundering is van gewapend beton met een minimale dikte van 8 centimeter.
 • Op een algemeen graf dient het gedenkteken in de volgende volgorde te worden geplaatst:
 • Van het als eerste gedolven graf wordt het gedenkteken aan de achterzijde van het graf geplaatst;
 • Van het tweede gedolven graf wordt het gedenkteken voor het onder a. genoemde gedenkteken geplaatst.
 • Het is niet toegestaan buiten de plaatsen die op het indelingsplan zijn aangeduid als graf enig voorwerp te plaatsen of weg te nemen.
 • Demontage van voorwerpen moet voor tijdelijke verwijdering redelijkerwijs mogelijk zijn.
 • Het plaatsen of aanbrengen van een bedrijfsnaam, handelsreclame of andere reclame op een graf is niet toegestaan.
 • Plaatsen of vervangen van een gedenksteen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke melding bij de beheerder.
 • De melding wordt gedaan onder overlegging van een ontwerptekening schaal 1:20 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.
 • Op deze ontwerptekening dient ten minste vermeld te worden:
  • Een boven- voor- en zijaanzicht met alle hoogte- breedte- en lengtematen;
  • De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  • Of de letters ingehakt, opgebracht of van metaal zijn;
  • De tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;
  • De soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering;
  • De naam en de handtekening van de rechthebbende of gebruiker.
  • De ontwerptekening dient voor het plaatsen te zijn ingediend en goedgekeurd door team begraafplaatsbeheer.

Bij afwijking van genoemde voorwaarden beslist het college.

Afmetingen particuliere graven

Een gedenkteken op een particulier graf mag maximaal de volgende afmetingen hebben:

 • Voor een gedenkteken staand model, 90 cm breed, 90 cm hoog en 20 cm dik
 • Voor een gedenkteken liggend model, 180 cm lang, 90 cm breed en 8 cm dik.

Voor de afmetingen particuliere kindergraven kunt u contact opnemen met team begraafplaatsbeheer

Afmetingen algemene graven

 • Voor een gedenkteken staand model, 90 cm breed, 90 cm hoog en 20 cm dik
 • Voor een gedenkteken liggend model, 90 cm lang, 90 cm breed en 8 cm dik.

Urnennissen

De urnennissen mogen uitsluitend worden afgesloten met de bestaande afdekplaat waarbij geen belettering mogelijk is of een door een steenhouwer beschikbaar gestelde afdekplaat waarop belettering mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij team begraafplaatsbeheer.

Kosten

 Geen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • gegevens van de overledene, volledige naam en overlijdensdatum
 • het grafnummer en de begraafplaats
 • gegevens belanghebbende / rechthebbende
 • de woordindeling van het opschrift en de plaats van de eventuele afbeelding
 • U voegt een tekening toe met hierop aangegeven: 
 • boven-, voor - en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte -, dikte- en lengtematen
 • soort, kleur en bewerking van het materiaal
 • tekst en eventueel plaats van afbeelding(en)
 • materiaal fundering en wijze van bevestiging van het gedenkteken

Toestemming plaatsen gedenkteken aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via e-Herkenning.

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.