Grafrechten verlengen

Een graf, urnennis, columbarium of urnengraf op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde periode. U betaalt hiervoor grafrechten. Heeft u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen, telkens met een termijn van 5 of 10 jaar. U ontvangt automatisch bericht van de gemeente voordat de periode van grafrecht afloopt. Daarin staat wat de kosten zijn om het grafrecht te verlengen.

U kunt tot 2 jaar voor de lopende termijn stopt verlenging aanvragen.

Voorwaarden

U bent rechthebbende van het graf of urnenplaats.

Kosten

De kosten voor het verlengen van grafrecht vindt u in de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • de locatie van de begraafplaats
  • naam, geboortedatum en overlijdens datum overledene(n)
  • het grafnummer (indien bekend)
  • einddatum grafrecht

Grafrecht verlengen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

U ontvangt binnen 6 weken de bevestiging en factuur.