Briefadres

Heeft u geen woonadres? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op een briefadres. U woont hier niet, maar uw post wordt hier naartoe gestuurd.

Voorwaarden

U kunt een briefadres nodig hebben als:

  • U geen (vast) woonadres hebt en daarom geen post kunt ontvangen. Dit is bijvoorbeeld als u:
    • schipper of kermisexploitant bent
    • in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit
  • Dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.
  • Uw briefadres is een woning. Een postbus of bedrijfsadres is geen briefadres.

Aanvragen en meenemen

Aanvraag

Wanneer u een briefadres wilt, doet u hiervoor aangifte bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Maak telefonisch een afspraak.

Meenemen

Als u een briefadres wilt aanvragen, neemt u in ieder geval mee:

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijsstukken die laten zien dat u een goede reden heeft om een briefadres aan te vragen.