Nederlander worden door naturalisatie

U kunt op verschillende manieren Nederlander worden. Kunt u geen Nederlander worden door optie (procedure)? Dan kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander.

Voorwaarden

Bekijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Nederlander na de naturalisatieceremonie

Krijgt u bericht dat wordt genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. Deze ceremonie is verplicht. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Als u die verklaring aflegt, zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.

Tijdens de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden. Als u dit document in handen heeft, bent u Nederlander.

Kosten

U kunt de kosten meteen betalen bij uw afspraak, of binnen 6 weken na uw aanvraag tot naturalisatie.

 • Naturalisatie enkelvoudig € 1023,00
 • Naturalisatie enkelvoudig verminderd € 760,00
 • Naturalisatie meervoudig € 1.305,00
 • Naturalisatie meervoudig verminderd € 1044,00
 • Mede naturaliserend minderjarig kind, per kind € 151,00
 • Optie enkelvoudig € 217,00
 • Optie gemeenschappelijk € 370,00.

U kunt alleen met pin betalen.

Aanvraag

Wilt u zich laten naturaliseren tot Nederlander, neem dan telefonisch contact op met afdeling Burgerzaken via 071 3327272. Wij kijken of u in aanmerking komt en maken dan een afspraak met u.

Tijdens uw afspraak:

 • dient u uw aanvraag in (eventueel ook voor uw minderjarige kinderen als die in Nederland wonen)
 • als u 16 jaar of ouder bent, vult u ook een formulier in waarin u zegt de 'verklaring van verbondenheid' te willen afleggen.

U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Meenemen

Tijdens uw afspraak bij het Burgerzaken Loket neemt u mee:

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma).

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner? En staat dat nog niet geregistreerd bij de gemeente? Dan moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met uw Nederlandse partner.

Neemt u buitenlandse documenten mee?

Let op: de gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.