Uittreksel Burgerlijke Stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. De originele akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U krijgt dus een afschrift (of uittreksel) van de akte. 

U kunt een uittreksel alleen bij de gemeente Kaag en Braassem aanvragen als de gebeurtenis in Kaag en Braassem heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Kaag en Braassem, maar is uw kind in het ziekenhuis in Leiden geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Leiden. 

Welke akten kunt u aanvragen en voor wie?

  • geboorteakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • huwelijksakte / echtscheidingsakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • partnerschapsakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • akte beëindiging partnerschap: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouder(s).

Machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin de reden waarom u het uittreksel nodig hebt, de naam van de gemachtigde, uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde. Als u voor iemand anders een akte op wilt vragen, dan heeft u de machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig.

Kosten

De kosten voor een uittreksel uit de burgerlijke stand zijn € 15,70. 

Aanvraag

U kunt een Afschrift akte burgelijke stand aanvragen via onlineregelen.nl. U logt in met DigiD. U ontvangt het uittreksel na een paar dagen per post.

U kunt ook een afschrift burgerlijke stand aanvragen aan de balie in het gemeentehuis maak dan online een afspraak. U kunt dan alleen met pin betalen.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • als u het afschrift (uittreksel) voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.