Akte Burgerlijke Stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Dan vraagt u een afschrift burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Bijvoorbeeld: woont u in Kaag en Braassem, maar is uw kind in het ziekenhuis in Leiden geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Leiden. 

Welke akten kunt u aanvragen en voor wie?

  • geboorteakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • huwelijksakte / echtscheidingsakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • partnerschapsakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • akte beëindiging partnerschap: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouder(s)

Als u een akte aanvraagt voor iemand anders, dan heeft u ook een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u de akte aanvraagt, geeft een brief met daarin de reden waarom diegene het uittreksel nodig heeft, de naam van de gemachtigde, een handtekening van de gemachtige en uw handtekening.

Aanvragen en meenemen

Aanvragen

U kunt een Afschrift akte burgelijke stand aanvragen via onlineregelen.nl. U logt in met DigiD. U ontvangt het uittreksel na een paar dagen per post.

U kunt ook een afschrift burgerlijke stand aanvragen aan de balie in het gemeentehuis maak dan online een afspraak. U kunt dan alleen met pin betalen.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • als u het afschrift (uittreksel) voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen
Kosten

De kosten voor een uittreksel uit de burgerlijke stand zijn € 16,60.