Publiekrechtelijke beperkingen

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een onroerende zaak zoals een huis of een stuk grond mag doen. Een publiekrechtelijke beperking is bijvoorbeeld dat de gemeente een gebouw heeft aangewezen als beschermd monument. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

Beperkingen opvragen

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB). Het Kadaster beheert deze ingeschreven beperkingen en zorgt voor de informatieverstrekking. Wilt u weten of er beperkingen van de overheid op een gebouw of een stuk grond rusten, dan kunt u deze opvragen bij het Kadaster via www.kadaster.nl. Hier kunt u een Kadastraal bericht eigendom bestellen. Hierop staat een overzicht van alle publiekrechtelijke beperkingen. Met deze informatie kunt u een beter besluit nemen over de aankoop van een gebouw of perceel.

Het is meestal de notaris die bij het voorbereiden van een verkooptransactie onderzoekt of er sprake is van een beperking, maar ook een makelaar kan deze informatie opvragen. Het kan voorkomen dat een perceel of object niet nader wordt omschreven. In dat geval kunt u de onderliggende documenten direct opvragen bij het Kadaster.