Besluitenlijsten college

Elke week neemt het college van burgemeester en wethouders allerlei besluiten.

De besluiten die het college van burgemeester en wethouders neemt vindt u in de openbare besluitenlijst. De gemeente publiceert op donderdag de besluitenlijst van de vergadering van dinsdag. Deze worden gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem. .

Collegebesluiten op het raadsinformatiesysteem