Besluitenlijsten college

Elke week neemt het college van burgemeester en wethouders allerlei besluiten.

Collegestukken

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeente publiceert op donderdag de collegestukken en besluitenlijst van de vergadering van dinsdag. Deze worden gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem.

 Collegestukken op Kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl

Besluitenlijsten

Een overzicht van de besluiten die het college van burgemeester en wethouders neemt vindt u in de openbare besluitenlijsten. 

Besluitenlijsten op Kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl

App

Er is ook een app van iBabs voor op uw tablet of uw mobiele telefoon:

  • iBabs op uw tablet: download de app ‘iBabs Pro’
  • iBabs op uw mobiele telefoon: download de app ‘iBabs’.

U heeft de volgende inloggegevens nodig:

  • Site: Kaagenbraassem
  • E-mailadres: burger
  • Wachtwoord: burger.