Burgemeester A. (Astrid) Heijstee-Bolt

PortefeuilleFoto van burgemeester Astrid Heijstee.

 • Openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Integrale handhaving
 • Personeel & Organisatie
 • Juridische zaken & Communicatie
 • Dienstverlening
 • Evenementen
 • Aandeelhouderschappen
 • Dierenwelzijn
 • Schiphol

Nevenfuncties (ambtshalve)

 • Bestuurslid Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
 • Bestuurslid Stichting Waterrecreatie Nederland
 • Lid aandeelhoudersvergadering Cyclus NV, Oasen NV, Alliander NV, BNG NV, Sportbedrijf Kaag en Braassem
 • Lid algemeen bestuur Holland Rijnland
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Voorzitter cluster Zuid-West Schiphol

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Persfoto's

Klik op de afbeelding om de pasfoto te downloaden; of open de fotogalerij.

Contact 

E-mail aheijstee-bolt@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071 3327405

Woordvoerder

Marcha de Haan
E: mdehaan@kaagenbraassem.nl
T: 06 50168302