Wethouder N..G. (Nick) van Egmond

Nick van Egmond pasfotoPortefeuille

  • 2e locoburgemeester
  • Financiën en belastingen
  • Onderwijs en cultuur (incl. Huisvesting)
  • Recreatie en toerisme
  • Economische zaken
  • Natuur, landschap en water
  • Inwoners- en overheidsparticipatie
  • Digitalisering & BVO
  • Inkoop en aanbesteding

Politieke partij

D66

Website: kaagenbraassem.d66.nl/

Contact 

E-mail nvanegmond@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405