Wethouder N.G. (Nick) van Egmond

Wethouder Financiën, Economische zaken, Recreatie en Natuur

Nick van Egmond pasfotoPortefeuille

 • 2e locoburgemeester
 • Financiën en belastingen
 • Onderwijs en cultuur (incl. Huisvesting)
 • Recreatie en toerisme
 • Economische zaken
 • Natuur, landschap en water
 • Inwoners- en overheidsparticipatie
 • Digitalisering & BVO
 • Inkoop en aanbesteding

Nevenfuncties (ambtshalve)

 • Lid algemeen bestuur Holland Rijnland
 • Bestuurslid Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter stichting fractieondersteuning D66 Kaag en Braassem (in overdracht)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Politieke partij

D66

Website: d66.nl/kaagenbraassem

Contact

E-mail nvanegmond@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Annette van der Star-Meijer
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327406

Woordvoerder

Margien Timmer
E: mtimmer@kaagenbraassem.nl
T: 06 42052384