Wethouder D. (Dolf) Kistemaker

Wethouder Wonen, Mobiliteit en Duurzame leefomgeving

Dolf Kistemaker pasfotoPortefeuille

  • 1e locoburgemeester
  • Openbare ruimte
  • Mobiliteit
  • Wonen (incl. Doelgroepen)
  • Omgevingswet
  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Milieu en afval
  • Spelen

Nevenfuncties (ambtshalve)

  • Lid algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland
  • Vertegenwoordiger gemeente in Bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Politieke partij

PRO Kaag en Braassem

Website: prokaagenbraassem.nl/

Contact 

E-mail: dkistemaker@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405

Woordvoerder

Pablo Meegdes
E: pmeegdes@kaagenbraassem.nl
T: 06 29958512