Wethouder Y. (Yvonne) Peters-Adrian

Wethouder Ruimtelijke ordening, Grondzaken en Land- en tuinbouw

yvonne Peters 2022Portefeuille

  • 3e locoburgemeester
  • Ruimtelijke ordening
  • Bedrijventerreinen
  • Grondexploitaties (grondzaken)
  • Principeverzoeken en vergunningen
  • GEM Braassemerland VOF
  • Land- en tuinbouw

Nevenfuncties (ambtshalve)

  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
  • Bestuurslid Greenport Aalsmeer

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Politieke partij

VVD

Website: vvdrijnenveenstreek.nl/

Contact 

E-mail ypeters@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405