Wethouder Y. (Yvonne) Peters-Adrian

yvonne Peters 2022Portefeuille

 • 3e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Bedrijventerreinen
 • Grondexploitaties (grondzaken)
 • Principeverzoeken en vergunningen
 • GEM Braassemerland VOF
 • Land- en tuinbouw

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
 • Lid van stichtingsbestuur stuurgroep Greenport Aalsmeer
 • Bestuurder GEM Braassemerland
 • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Politieke partij

VVD

Website: kaagenbraassem.vvd.nl

Contact 

E-mail ypeters@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405