Bestemmingsplannen

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld.

U kunt bestemmingsplannen nog steeds raadplegen en inzien

Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden.
  • De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) op staan.
  • In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken.

Definitieve en ontwerpbestemmingsplannen kunt u:

  • inzien in het gemeentehuis; hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken in het gemeentehuis via 071 332 72 72
  • raadplegen via het Omgevingsloket. Nadat u op de knop ‘Regels op de kaart’ heeft geklikt, typt u in de zoekbalk het adres. Door vervolgens op het adres dat verschijnt of het vergrootglas te klikken, komt u uit op het gewenste adres. Ook ziet u het bestemmingsplan dat van toepassing is op het adres dat u heeft gezocht.

Betrek uw buurt en belanghebbenden

Bent u van plan iets te gaan veranderen in de omgeving? Als initiatiefnemer doet u er goed aan de belanghebbenden zo passend mogelijk te betrekken bij uw plan. Participeren is geen doel op zich maar een manier om met elkaar een betere omgeving te maken, waarbij u met inbreng van de betrokkenen tot een plan kunt komen van hogere kwaliteit en meer acceptatie. Bekijk de werkwijzer op deze webpagina op de website, waarbij wij u willen helpen met het organiseren van de participatie voor uw plan.