Gemeentelijk Erfgoedregister

Karakteristieke panden en objecten staan in het gemeentelijk Erfgoedregister.

In de gemeente Kaag en Braassem kennen we 95 karakteristieke panden en objecten en 4 karakteristieke gebieden. Deze kunt u raadplegen in de bijlage van de bekendmaking van het gemeentelijk Erfgoedregister op overheid.nl.

  • Met een karakteristiek pand wordt een gebouw, een woonhuis, een schuur of een vergelijkbaar bouwwerk bedoeld.
  • Met een karakteristiek object wordt een kunstwerk, een brug, een sluis of een vergelijkbaar object bedoeld.
  • Een karakteristiek gebied is een gebied dat van belang is vanwege de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde.

Tot en met 2020 stonden deze geregistreerd als gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht. 

Omschrijving in Erfgoedregister

In het Erfgoedregister staan de (redengevende) omschrijvingen. Bent u van mening dat de omschrijving niet goed vermeld staat in het Erfgoedregister? Geef dan uw opmerkingen door via ons contactformulier. De gemeente beschikt graag over de juiste en volledige informatie en onderzoekt aan de hand van uw opmerkingen of de beschrijving aangepast moet worden.