Karakteristiek pand, gebied of object

Met de aanduiding ‘karakteristiek' geeft de gemeente aan dat een pand, gebied of object waardevol is en wil behouden en beschermen tegen gehele of gedeeltelijke sloop.

Aanwijzing status karakteristiek pand/object

Als u van mening bent dat een bepaald bouwwerk of aangelegde structuur zo bijzonder is dat het aangewezen zou moeten worden als karakteristiek pand of object, dan kunt u een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt een dergelijk verzoek indienen als (grond)eigenaar, als gemachtigde namens een (grond)eigenaar of als belanghebbende (bijvoorbeeld een stichting of vereniging die tot doel heeft het beschermen van cultuurhistorie). U kunt een voorstel indienen voor:

 • onroerende zaken (gebouwen, bruggen, gedenkteken);
 • aangelegde structuren (park, tuin, begraafplaats);
 • archeologische vindplaats.
Voorwaarden
 • Het pand of object staat in de gemeente Kaag en Braassem.
 • Als rechtspersoon kunt u aantonen, via statuut of stichtingsakte, dat behoud en bescherming van cultuurhistorie wordt nagestreefd (indien van toepassing).
 • Bent u geen eigenaar? Dan kunt u bij afwijzing van uw verzoek geen bezwaar of beroep instellen.

Aan een beschermd pand of object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Kijk voor informatie bij Bijzonderheden.

Aanvraag aanwijzing status

Indien u de status ‘karakteristiek pand of object’ wilt aan laten wijzen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via onderstaand formulier:

Aanwijzing status karakteristiek pand of object aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning.

Vermeld op uw aanvraag:

 • welke relatie u tot het pand of object heeft;
 • adres of locatie van beoogd pand of object;
 • functie (of voormalige functie) van beoogd pand of object;
 • reden van de aanvraag en een toelichting;
 • beschrijf het contact met de eigenaar (indien van toepassing).

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • kopie statuut van vereniging of stichting waaruit blijkt dat behoud en bescherming van cultuurhistorie wordt nagestreefd (indien van toepassing);
 • foto’s van pand of object.

Houd er bij deze aanvraag rekening mee dat hier legeskosten aan zijn verbonden conform artikel 2.3.1.2.1 van de gemeentelijke legesverordening.

Aanvraag laten vervallen status

Indien u de status van een karakteristiek pand of object wilt laten vervallen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via onderstaand formulier:

Laten vervallen status karakteristiek pand of object via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning.

Houd er bij deze aanvraag rekening mee dat hier legeskosten aan zijn verbonden conform artikel 2.3.1.2.2 van de gemeentelijke legesverordening. 

Besluit

U ontvangt binnen 2 weken een reactie. Het definitieve besluit kan 4 tot 6 maanden duren.

Bijzonderheden
 • Aan een beschermd pand of object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor het (ver)bouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning (omgevingsloket.nl) nodig. U logt in via DigiD of eHerkenning. Bij iedere aanvraag wordt gekeken of het geen afbreuk doet aan de karakteristieke waarde zoals die beschreven is in het Erfgoedregister op overheid.nl. Uw aanvraag gaat voor advies naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Voor karakteristieke panden, objecten en binnen een karakteristiek gebied geldt een algemeen sloopverbod. Dit betekent dat voor alle sloopwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Het sloopverbod heeft alleen betrekking op de panden en objecten zoals omschreven in het Erfgroedregister op overheid.nl. Het sloopverbod geldt zogezegd ook in de karakteristieke gebieden. Deze gebieden zijn veelal vastgelegd in de bestemmingsplannen en die kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op Ruimtelijke Plannen zijn deze gebieden nog gekenmerkt als 'beschermd dorpsgezicht'.
 • Als eigenaar van een karakteristiek pand of object kunt u via het restauratiefonds.nl een financiering aanvragen.

Neem vooraf contact op

Neem vooraf contact op met de gemeente en voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. In een vooroverleg kunt u uw plannen toelichten, eventueel samen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zo kunnen wij, of leden van de commissie, u adviseren wat wenselijk is en wat niet en het proces van de aanvraag omgevingsvergunning mogelijk bespoedigen.