Rijksmonumenten

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is.

In het rijksmonumentenregister vindt u de 60 rijksmonumenten van gemeente Kaag en Braassem. Rijksmonumenten vallen onder de Erfgoedwet. Alle poldermolens zijn rijksmomenten, welke in het bezit en beheer zijn van de Rijnlandse Molenstichting. De molenstichting wil poldermolens als cultuurhistorische monumenten én als functionerende werktuigen behouden en bewaren. Alle informatie over de Rijnlandse molenstichting en de molens vindt u op www.rijnlandsemolenstichting.nl.

Onderhoud en verbouwen van een rijksmonument

Voor regulier onderhoud aan het monument is geen omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor al het onderhoud waarbij geen wijzigingen optreden in materiaal, kleurgebruik, detaillering en dergelijke. Denk hierbij aan overschilderen in dezelfde kleur en opstoppen van rieten daken. Inpandige wijzigingen zijn vergunningvrij voor zover het niet monumentale maar recent toegevoegde onderdelen betreft, zoals een hardboardplafond of recentelijk aangebrachte schrootjes. Neem bij twijfel contact op met de gemeente.

Doe vooraf de vergunningcheck in het Omgevingsloket

De vergunningcheck vertelt u of u een vergunning nodig heeft. Dit doet u in het Omgevingsloket. U logt in via DigiD of eHerkenning. Dit geldt voor verbouw die geen regulier onderhoud meer te noemen is, bijvoorbeeld als u delen van een pannendak wil herstellen of een gevel partieel wil laten voegen.

U vraagt de zogenoemde rijksmonumentenactiviteit aan

Naast de omgevingsvergunning met de zogenoemde omgevingsplanactiviteit: bouwen moet dan ook de rijksmonumentenactiviteit worden aangevraagd. Deze wordt automatisch aan uw aanvraag toegevoegd als u de vergunningcheck volledig doorlopen heeft.

Wij vragen advies aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Uw aanvraag gaat altijd voor advies naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bij iedere aanvraag wordt gekeken of de aanpassing of uitbreiding geen afbreuk doet aan de monumentale waarde van het rijksmonument.

Soms vragen wij advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dat is het geval bij ingrijpende wijzigingen aan een rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) adviseert namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als de RCE adviseert, geldt de uitgebreide procedure. Deze duurt zes maanden in plaats van de gebruikelijke acht weken.

Wilt u weten of uw plan haalbaar is?

Dan adviseren wij u om een vooroverleg (principeverzoek) in te dienen, vóórdat u de officiële aanvraag doet. Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt via deze webpagina op onze website een vooroverleg aanvragen.

Bijzonderheden

  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bevoegdheid om rijksmonumenten op grond van de Erfgoedwet aan te wijzen en af te voeren uit het rijksmonumentenregister. Informatie over aanwijzen en afvoeren van rijksmonumenten vindt u op de website www.cultureelerfgoed.nl en kunt u een voorstel doen voor het aanwijzen of afvoeren van een rijksmonument.
  • Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de website www.erfgoedhuis-zh.nl.