Scheiden of geregistreerd partnerschap eindigen

Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente.

Voorwaarden

U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent
  • gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

Scheiden

Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

U of uw advocaat moet daarna de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

Geregistreerd partnerschap eindigen

Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.

Bij einde geregistreerd partnerschap door de rechter: U of uw advocaat moet daarna de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

Bij einde geregistreerd partnerschap door verklaring: Laat de verklaring van u en uw partner door uw advocaat of notaris inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

Aanvraag

Wilt u het einde van uw huwelijk of geregisteerd partnerschap melden, dan moet u hiervoor een afspraak maken

Meenemen bij inschrijven echtscheiding bij de gemeente:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend.

Meenemen bij inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente, einde door de rechter:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend.

Meenemen bij inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente, einde door een verklaring:

  • de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen.