Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

Voorwaarden

  • Toestemming voor begraven of cremeren: U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.
  • Onnatuurlijke doodsoorzaak: Is de overledene op een onnatuurlijke manier gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.
  • Uitstel aanvragen: U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties. Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren. U kunt alleen uitstel krijgen als:
    • familieleden uit het buitenland moeten komen
    • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
    • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is.

Maak een afspraak

Bijzonderheden

In de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten op Overheid.nl vindt u de verschillende kosten (gemeentelijk graf/gemeentelijke begraafplaats).

U kunt zelf van tevoren al een recht tot begraven op een gemeentelijke begraafplaats kopen, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden of uitvaartondernemer over te laten. U kunt voor een periode van 20 jaar een graf aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.