Gemeentenieuws

Nieuws van de gemeente. Oudere nieuwsberichten vindt u in het webarchief.

 • Verlenging Volwassenenfonds Sport en Cultuur

  20 februari 2024

  De gemeente Kaag en Braassem ondersteunt ook in 2024 volwassen met een laag inkomen om mee te doen aan sport en cultuur. Wethouder sporten en bewegen Gerben van Duin ondertekende hiervoor een nieuwe overeenkomst met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en team Sportservice Zuid-Holland, die de werkzaamheden van het Volwassenenfonds in de provincie Zuid-Holland uitvoeren.

 • Aanslagbiljet gemeentebelastingen ontvangt u rond 21 februari

  19 februari 2024

  Eind februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2024. Bij uw aanslagbiljet vindt u een bijlage met uitleg.

 • Bijgestelde omgevingsvisie vastgesteld

  19 februari 2024

  De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft de bijgestelde Omgevingsvisie vastgesteld. In de Omgevingsvisie is vastgelegd hoe we als gemeente willen ontwikkelen en is beschreven hoe we gezamenlijk de opgaven en doelen willen aanpakken. De Omgevingsvisie is een dynamisch document, wat betekent dat dit document meebeweegt met de veranderingen en ontwikkelingen die spelen binnen onze gemeente en samenleving. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de eerste Omgevingsvisie van onze gemeente vastgesteld. De Omgevingsvisie is nu op drie onderwerpen herzien en bijgesteld: Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie en Toerisme.

 • Leimuiden denkt mee over gezonde buurt

  19 februari 2024

  Tijdens een druk bezochte kick-off dachten veel inwoners van Leimuiden mee over wat je kan doen op het gebied van te spelen, ontmoeten, bewegen en natuur beleven. Voetbalclub Kickers ’69 en Tennisvereniging Leimuiden willen graag hun terreinen, nu nog afgesloten door hekken, openstellen en aantrekkelijk maken, zodat zoveel mogelijk bewoners hier gebruik van kunnen maken. Aan verschillende tafels konden bewoners informatie ophalen en hun input achterlaten.

 • Versterking samenwerking gemeente Kaag en Braassem en Stichting Kaag en Braassem Promotie

  14 februari 2024

  Vorig jaar werkten de gemeente Kaag en Braassem en Stichting Kaag en Braassem Promotie samen met inwoners, vrijwilligersgroepen en ondernemers aan een ambitieuze recreatievisie. Om deze visie te kunnen uitvoeren ontvangt Stichting Kaag en Braassem Promotie een verdubbeling van hun subsidie. Met de versterking van deze samenwerking zetten beide partijen zich in voor het behoud en de bevordering van de unieke identiteit van de regio, het stimuleren van een gezonde en vitale samenleving, het behouden en verbeteren van de natuur en het verder ontwikkelen van Kaag en Braassem als recreatiegemeente.

 • Nachtafsluitingen Leimuiderbrug vanwege laatste werkzaamheden

  14 februari 2024

  De maatregelen die de provincie had getroffen voor de Leimuiderbrug (N207) worden per 16 februari 2024 opgeheven.

 • Verkeersveilig Noord- en Zuideinde Roelofarendsveen

  Er is ernstige verkeersdrukte op Noordeinde. Omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen hebben hierover grote zorgen en zijn in gesprek gegaan met de gemeente. Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over een onderzoek voor een verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde.

 • Regels voor zelfbewoningsplicht aangepast voor familie

  13 februari 2024

  In de gemeente Kaag en Braassem is er een ‘zelfbewoningsplicht’ voor koopwoningen tot de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie); die is 435.000 euro in 2024. Met behulp van deze regel zet de gemeente zich in voor het behoud van betaalbare woningen en zorgt zij ervoor dat deze koopwoningen bij de juiste doelgroep terechtkomen. Dat doet de gemeente door een zelfbewoningsplicht - de plicht om na de koop een minimale periode zelf in een woning te gaan wonen - van minimaal vijf jaar te introduceren.

 • Inwoners uit Kaag en Braassem kunnen reageren op Lokale Energie Strategie

  13 februari 2024

  Inwoners uit de gemeente Kaag en Braassem kunnen vanaf nu reageren op de eerste versie van de Lokale Energie Strategie (LES). Ook als u niet aanwezig was op één van de bijeenkomsten. Reageren kan tot en met 7 maart 2024. In de LES staat onder andere hoe we als gemeente kunnen overstappen op duurzame bronnen als zon en wind. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dachten hierover met ons mee.

 • Voormalig school- en kerkgebouw getransformeerd tot 17 zorgwoningen in Leimuiden

  12 februari 2024

  Een voormalig school- en kerkgebouw in Leimuiden wordt omgebouwd tot 17 moderne zorgwoningen. Dit project is een samenwerking tussen zorgpartij Herbergier en Woondiensten Aarwoude.