Buurtbemiddeling Kwadraad

Gemeente Kaag en Braassem, Stichting MeerWonen en Woondiensten Aarwoude hebben de overeenkomst 'Buurtbemiddeling Kwadraad regio Leiden en omstreken' ondertekend. Buurtbemiddeling Kwadraad helpt bij het oplossen van conflicten tussen buren. Met informatie, advies en bemiddeling komt er weer ruimte voor wederzijds begrip.

Wat is buurtbemiddeling?

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan helpen om de cirkel te doorbreken. Er wordt advies en informatie gegeven over hoe men burenoverlast zelf kan aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunnen de onafhankelijke bemiddelaars worden ingeschakeld. Onder hun deskundige begeleiding kunnen buren nadenken over een goede oplossing. De bemiddelaars zijn vrijwilligers van Kwadraad die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarbij partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen de buren om onderling zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Buurtbemiddeling is beschikbaar voor alle inwoners. Meer informatie over Kwadraad Buurtbemiddeling vindt u op de website van Kwadraad.