Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026

De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid (IVB) op voor diverse veiligheidsvraagstukken.

In het IVB beschrijven we onze missie, de samenwerking met partners en welke onderwerpen de komende vier jaar prioriteit zijn. De thema’s die de komende vier jaar extra prioriteit krijgen zijn:

  • Zorg en veiligheid
  • Aanpak ondermijning
  • Digitale veiligheid
  • Veiligheidsaspecten door veranderende maatschappij
  • Toezicht en handhaving

Op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid wordt er jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin wordt concreet uitgewerkt wanneer, en welke acties worden opgepakt voor de verschillende prioriteiten. Dit doen we zoveel mogelijk in overeenstemming met onze partners. Naast de prioriteiten zijn er diverse reguliere werkzaamheden die worden uitgevoerd. Denk aan het opleggen van huisverboden, de voorbereiding op de jaarwisseling en het onderhouden van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Document integraal veiligheidsbeleid 2023 - 2026

Het document van het integraal veiligheidsbeleid 2023 - 2026 vindt u in ons raadsinformatiesysteem