Grietpolder Ontwikkeling in Leimuiden

Het college heeft halverwege 2021 ingestemd met het principeverzoek Grietpolder Ontwikkeling (Beukenlaan IV) in Leimuiden. Het verzoek gaat om het verplaatsen van ongeveer 6 hectare verenigingencomplex in de Grietpolder in Leimuiden. Het gaat om het uitplaatsen van de ijsbaan (Nut en Vermaak), het scoutinggebouw (Scouting ’63) en de twee volkstuincomplexen (Volkstuinders Vereniging Leimuiden) om vervolgens op deze locaties woningbouw te realiseren. In totaal gaat het om de realisatie van (maximaal) 217 extra woningen. Op 3 september 2021 is een intentieovereenkomst getekend met Grietpolder Ontwikkeling BV. Met deze overeenkomst hebben wij de intentie uitgesproken om met elkaar en de drie betrokken verenigingen de haalbaarheid van een woningbouwontwikkeling in de Grietpolder te Leimuiden te onderzoeken. Deze partij heeft een intentieovereenkomst gesloten met de drie genoemde verenigingen.

De fase van het bekijken van de haalbaarheid van dit project is nu afgerond en het college heeft besloten de volgende fase in te gaan. In deze fase kijken wij naar de eisen van het plan. Hierbij gaat het om onderstaande punten. 

  • Verenigingen krijgen een nieuw onderkomen in de Grietpolder (ca 6 hectare).
  • Op de vrijvallende locaties mogen woningen ontwikkeld worden.
  • Uitplaatsing en aankoop gronden uitplaatsing worden deels bekostigd uit de opbrengst woningbouw.

Wonen

Samen met Grietpolder Ontwikkeling wordt ingezet op een breed programma met betaalbare woningen. Door de gemeente is als uitgangspunt meegegeven dat de woningen in de volgende categorieën moeten vallen: 30% sociaal, 40% midden categorie koop en 30% vrije sector. Dit plan werken wij inhoudelijk verder uit de ontwikkelaar. In samenwerking met de ontwikkelaar wordt daarom op een later moment een communicatie- en participatieplan uitgewerkt.

Maatschappelijke voorzieningen

De verenigingen hebben een programma van wensen aangeleverd bij Grietpolder Ontwikkeling. Dit is vertaald in een aantal modellen waarbij er één voorkeursmodel is gekozen. Het plan voorziet een prachtig nieuw multifunctioneel clubgebouw met kleedruimte voor zowel de ijsclub als de scouting. Voor de ijsclub is een asfaltskeelerbaan in het plan opgenomen. Op het terrein van de scouting is ook ruimte gereserveerd voor het Oranje Comité Leimuiden. De volkstuindersvereniging krijgt een volledig nieuw complex ter beschikking.

Vervolgstappen

Halverwege 2023 sluiten wij de samenwerkingsovereenkomst af, die we eind 2023 uitvoeren. De gemeenteraad zal een grondexploitatie vast gaan stellen voor de betreffende ontwikkeling. Ook zal de gemeenteraad uiteindelijk een bestemmingsplan of omgevingsplan vast moeten stellen. dat gebeurt eind 2024. 

Participatie en communicatie

Tot op heden is de ontwikkelaar verantwoordelijk geweest voor de participatie en communicatie gedurende het proces. De komende maanden gaat de gemeente in overleg met de ontwikkelaar en verenigingen een communicatieplan uitwerken. Daarin wordt per stap aangegeven wanneer en in welke vorm participatie mogelijk is.

BouwApp

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij dit project gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp kunt u downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Zoek op 'Grietpolder'.