Grietpolder Ontwikkeling in Leimuiden

In het raadsakkoord “Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen” is het thema wonen, verkeersveiligheid en mobiliteit benoemd. Onze gemeente heeft een forse opgave qua woningbouw. De wachtlijsten zijn lang, jongeren en starters komen lastig aan een woning en de vraag naar (betaalbare) woningen blijft toenemen. De ontwikkeling van de Grietpolder Leimuiden draagt met 220 woningen in een divers programma bij aan het realiseren van de ambities op dit thema. Daarnaast wordt middels de ontwikkeling een volledig nieuw toekomstbestendig onderkomen gerealiseerd.  Dit ontwikkeling wij samen met de vier betrokken verenigingen, IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ’68, Stichting Vakantie Kinderweek ’77 en Volkstuinders Vereniging Leimuiden. Zij krijgen een nieuw onderkomen van ongeveer 3.5 hectare in de Grietpolder Leimuiden.

Wonen

Samen met Grietpolder Ontwikkeling wordt ingezet op een breed programma met betaalbare woningen. Door de gemeente is als uitgangspunt meegegeven dat de woningen in de volgende categorieën moeten vallen: 30% sociaal, 40% midden categorie koop en 30% vrije sector. Dit plan werken wij inhoudelijk verder uit de ontwikkelaar. In samenwerking met de ontwikkelaar wordt daarom op een later moment een communicatie- en participatieplan uitgewerkt.

Maatschappelijke voorzieningen

De verenigingen hebben een programma van wensen aangeleverd bij Grietpolder Ontwikkeling. Dit is vertaald in een aantal modellen waarbij er één voorkeursmodel is gekozen. Het plan voorziet een prachtig nieuw multifunctioneel clubgebouw met kleedruimte voor zowel de ijsclub als de scouting. Voor de ijsclub is een asfaltskeelerbaan in het plan opgenomen. Op het terrein van de scouting is ook ruimte gereserveerd voor het Oranje Comité Leimuiden. De volkstuindersvereniging krijgt een volledig nieuw complex ter beschikking.

Vervolgstappen

De gemeenteraad stelt uiteindelijk een bestemmingsplan of omgevingsplan vast. Dat gebeurt eind 2024. 

Participatie en communicatie

Tot op heden is de ontwikkelaar verantwoordelijk geweest voor de participatie en communicatie gedurende het proces. De komende maanden gaat de gemeente in overleg met de ontwikkelaar en verenigingen een communicatieplan uitwerken. Daarin wordt per stap aangegeven wanneer en in welke vorm participatie mogelijk is.

BouwApp

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij dit project gebruik van de BouwApp. Meer informatie over dit project is te vinden op de projectenpagina op de BouwApp