Grietpolder Ontwikkeling in Leimuiden

Op 15 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem ingestemd met de verdere verkenning en uitwerking van het plan Grietpolder Ontwikkeling in Leimuiden.

De ontwikkeling van het voormalig plan “Beukenlaan IV” in Leimuiden is door een viertal lokale betrokkenen opgepakt. Momenteel zijn op deze locatie de verenigingen IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ‘63 en Volkstuindersvereniging Leimuiden gehuisvest. Het plan is ontstaan vanuit de gedachte om woningbouw voor een brede doelgroep een impuls te geven, en daarnaast met de verenigingen na te denken over een nieuwe locatie voor hun activiteiten. Dit is samen met een wensenpakket voor groen, recreatie en spelen uitgewerkt in een conceptplan. De kracht van het plan is om vanuit samenwerking te voorzien in de woningbouwbehoefte en daarnaast sociaal-maatschappelijke functies een impuls te geven.

Het plan is alleen uitvoerbaar als de verenigingen verplaatst worden en een geheel nieuw onderkomen krijgen. Hier is zorgvuldig over nagedacht. Het idee is de verenigingen een nieuw onderkomen te bieden op het naastgelegen perceel in de polder, in het verlengde van de huidige locatie.

Verkenning

De ontwikkelaar heeft een principeverzoek ingediend waar het college van burgemeester en wethouders positief op heeft gereageerd. Juist omdat het plan voorziet in extra sociale woningbouw. De gemeente staat open voor samenwerking met deze ontwikkelaar en de verenigingen.

Planning

Grietpolder Ontwikkeling faciliteert het proces in de verkennende fase. Dit proces zal in 2022 afgerond worden. Op dat moment is er ook meer zicht op de haalbaarheid van het plan en zullen de betrokken partijen een besluit nemen over het vervolg.