Nieuwe Wetering | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

In december 2020 heeft het college van B&W besloten om het CPO-project met maximaal 16 starterswoningen aan de Regenboogweg in Nieuwe Wetering voort te zetten. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat je met een groep kopers, georganiseerd in een vereniging, in eigen beheer je eigen woningen gaat bouwen. De vereniging is dan opdrachtgever namens de kopers van de woningen. De vereniging wordt begeleid door een procesbegeleider, die de groep ondersteunt in de contacten met gemeente, architect, adviseurs en bouwers. Een voordeel van bouwen met een CPO is dat je meer invloed hebt op het ontwerp en de inrichting achter de voordeur, én dat je kosten bespaart, omdat je niet met een projectontwikkelaar te maken hebt. Op de locatie Regenboogweg in Nieuwe Wetering is ruimte voor 6 rijwoningen en voor 10 appartementen.

Uit de online behoeftepeiling bleek dat er zowel voor de zes eengezinswoningen als de tien appartementen die op de locatie kunnen worden gerealiseerd voldoende belangstelling bestaat. Ook bleek uit de inventarisatie dat voldoende belangstellenden aan de gestelde criteria voldoen én financieel in staat lijken om voor de gewenste woning in het project een hypotheek te verkrijgen. 

Projectwebsite

Op de projectwebsite cponieuwewetering.nl is alle informatie te vinden over de locatie, de planopzet, benodigde documenten en veel gestelde vragen en mgelijkheid tot aanmelden voor de nieuwsbrief. Het project wordt begeleid door ‘De Regie BV'.