Oude Wetering | Riolering en reconstructie Meerkreuk

Een deel van de Meerkreuk in Oude Wetering wordt gereconstrueerd omdat het riool moet worden vervangen. Het gaat om het deel aan de zijde van de winkels. De riolering aan de andere zijde van het park is enkele jaren geleden vervangen, tegelijk met de Populierenstraat. Vanaf de Alkemadelaan tot aan de brug wordt dan ingericht als 30 kilometer zone. Er wordt nog onderzocht of het haalbaar is om ook het stuk Plantage tot aan de Langeweg, in te richten als 30 kilometer zone. Ook wordt onderzocht of evenementen een plek kunnen krijgen in de parkstrook. Het gaat dan om evenementen voor het gehele gezin die overdag plaatsvinden.    

Werkzaamheden riolering

In de huidige situatie bestaat het riool uit één stelsel met gemengd water. Zowel vuil- als schoonwater wordt hiermee afgevoerd. Bij het vervangen van het riool wordt het gemengde stelsel vervangen voor een gescheiden stelsel, waarbij vuil- en (schoon)regenwater apart worden afgevoerd. Straatkolken worden aangesloten op het regenwaterstelsel. Na overleg kunnen regenpijpen ook op het schoonwaterstelsel worden aangesloten.

Planning

Het voornemen is om de reconstructie in 2022 voor te bereiden en in 2023 uit te voeren. We stemmen de uitvoering af op de (toekomstige) bouwlocaties in de buurt omdat de Meerkreuk wordt gebruikt voor het aan- en afvoeren van (bouw)materialen.