Oude Wetering | Braassemzicht (voorheen Woelige Baren)

Aan de Meerkreuk in Oude Wetering ligt een braakliggend terrein. Hiervoor stond er een kerk en een horecagelegenheid. Aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door de Meerkreuk en de Europaweg, aan de oostzijde door de bestaande wetering en aan de zuidzijde door woningen.

Woningbouw en infrastructuur

Het voornemen is om hier 49 woningen te realiseren. De ontwikkeling zal bestaan uit 11 vrijstaande woningen, 2 twee-onder-een-kap woningen, 14 rijwoningen en 22 appartementen. De ontwikkeling dient te voorzien in 30% sociale woningbouw.

Bouwvoorbereiding

De ontwikkelaar is aan de slag met het uitwerken van het plan. Het ontwerpen van de openbare ruimte en het aanvragen van de omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen. Vervolgens zullen zij starten met het bouwrijp maken van het terrein. Een planning van de start van de bouw is nog niet bekend.