Roelofarendsveen | Sportpad, Tweesprong, IKC en verenigingsaccommodaties

In de gemeente Kaag en Braassem, op de grens van de kernen Roelofarendsveen en Oude Wetering, ligt op een centrale locatie rondom het Sportpad een groot aantal sportaccommodaties, voor zowel binnen- als buitensport. Aan de zuidzijde van het Sportpad hebben diverse buitensportverenigingen hun thuisbasis. Aan de noordzijde bevinden zich De Tweesprong en verschillende andere binnensportfaciliteiten. Om te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) biedt de locatie rondom het sportpad zowel op inhoud (samenwerking met verenigingen, sport, cultuur, etc.), als locatie grote kansen voor de inwoners van de dorpen en de gemeente. Het voornemen om aan het Sportpad een IKC te realiseren heeft een hoge prioriteit gekregen in het kader van het traject Focus met Ambitie van de gemeenteraad. Ook de herontwikkeling van De Tweesprong is als belangrijke prioriteit door de gemeenteraad aangemerkt.

Integraal Kindcentrum (basisonderwijs)

De huidige vier basisscholen van de SSBA zijn sterk verouderd en zijn binnenkort aan vervanging toe. De kinderopvang heeft aangegeven graag met deze vier scholen in een nieuw gebouw aan 0 tot 13 jaar onderwijs te willen werken. Deze partijen zijn samen aan de slag om het creëren van een IKC op termijn te realiseren.

Sport en recreatiecentrum De Tweesprong Roelofarendsveen

Sport- en recreatiecentrum De Tweesprong is een waardevolle voorziening voor de lokale samenleving. De accommodatie is echter verouderd. In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het pand de komende jaren nog in haar huidige staat in stand te houden waarbij er kan worden nagedacht over de toekomst.

Gebiedsvisie 

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 besloten om de komende jaren gefaseerd in te zetten op het creëren van een integrale gebiedsvisie Sportpad te Roelofarendsveen, waar sport, onderwijs, cultuur, wonen en zorg voor alle inwoners van 0-100 jaar samenkomen, in het gebied van het Sportpad. In deze opgave zal de gemeente als stakeholder participeren. De gemeente verbindt, ondersteunt en bewaakt het ontwikkelingsproces. Zowel vanuit het algemeen belang, als het belang van de gemeente als organisatie. Met deze opgave zijn partijen rondom het Sportpad op het gebied van sport, onderwijs en cultuur aan de slag gegaan. De uitkomsten zijn samengebracht in een Masterplan.

Intentie

De raad heeft op 26 april 2021 unaniem ingestemd met het Masterplan en heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld om de invulling van het Sportpad verder uit te zoeken. Hiermee is de intentie uitgesproken om nieuwbouw van de Tweesprong/IKC te realiseren en gaan de voetbal- , tennisvereniging en hockeyclub samen verder in gesprek voor de inrichting van de sportvelden. Het Masterplan dat is aangeboden voldoet aan alle voorwaarden die de gemeenteraad eerder heeft gesteld. Het plan heeft een breed draagvlak en is geschreven vanuit een gemeenschappelijke visie, om een breed, geïntegreerd aanbod te creëren voor alle inwoners van 0-100 jaar. Het Masterplan vindt u op de website van de samenwerkende partijen: www.sportpad-in-beweging.nl

Nader onderzoek Gogherweide

De werkgroep, bestaande uit verschillende partijen uit het gebied, kwam tot de conclusie dat het betrekken van seniorencomplex Gogherweide, dat in de directe omgeving van het Sportpad ligt, kansen kan bieden voor zowel de bewoners en MeerWonen als voor de toekomst van dit gebied. MeerWonen is eigenaar van het complex. Gemeente Kaag en Braassem en MeerWonen spraken in juni 2020 de intentie uit om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken, in een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst heeft het doel om vast te leggen dat beide partijen open staan om de wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken. In de intentieovereenkomst worden nog geen definitieve uitspraken vastgelegd over het al dan niet herontwikkelen van Gogherweide. De overeenkomst is vooral gericht op het vastleggen van de wens van beide partijen om na te gaan óf herontwikkeling van het complex Gogherweide wenselijk en mogelijk is.

 

Gemeenteraad stemt unaniem in met bestemmingsplan Sportpad

Op 18 september 2023 stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestemmingsplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen. In het bestemmingsplan staat in hoofdlijnen op welke manier de ruimte gebruikt en ingedeeld zal worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de plek waar gebouwd wordt, welke functies daar komen en wat de maximale afmetingen van het gebouw zijn. Dit plan is het kader voor de verdere uitwerking. De volgende stap is het maken van een inrichtingsplan.

Naast het inrichtingsplan wordt ook verder gewerkt aan deelproject 1 (Sportpad noord) en deelproject 2 (Sportpad Zuid).

Sportpad Noord  

Kindpartners SSBA en Kindkracht 0/12 en het Sportbedrijf Kaag & Braassem werken aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting voor het Kindcentrum en De Tweesprong. Met behulp van een architect wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij wordt gewerkt aan een zo compact mogelijk gebouw gericht op de verenigingen (zuidzijde Sportpad).

Sportpad Zuid 

Aan de zuidkant van het Sportpad komt een nieuwe indeling van de sportvelden, waar voetbalvereniging E.M.M.’21, hockeyclub Alkemade en tennisvereniging Alkemade een plek houden of krijgen. Het clubhuis van de tennisvereniging wordt aangepast en de voetbal en hockey krijgen samen een nieuw kleed-/clubgebouw. Het doel is dat hier niet alleen de sporters kunnen samenkomen, maar dat ook anderen gebruik kunnen maken van dit gebouw. Jong, oud, eenzaam, nieuw in de gemeente, op zoek naar contact: ook hier worden ‘leren, bewegen en ontmoeten’ de kernwoorden.  

Samenwerkende partijen

De samenwerkende partijen zijn: schoolbestuur SSBA, kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12, Sportbedrijf Kaag en Braassem, pop- en cultuurpodium SplotsZ, tafeltennisvereniging De Treffers, Jeu de boules-vereniging De Boel de Boule, loopvereniging Plantaris, voetbalvereniging EMM’21 (DOSR en WVC) en tennisvereniging TVA) en commerciële sportorganisaties (Fysiotherapie Alkemade, Hart4Health) aangevuld met Hockeyclub Alkemade, die de wens heeft om richting het Sportpad te verhuizen.