Melding overschrijding geluidsnorm incidentele festiviteit

Vertegenwoordigt u een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting? U kunt negen keer per jaar een kennisgevingsformulier indienen voor het organiseren van een festiviteit binnen een inrichting waarbij de geluidsnormen zullen worden overschreden. Dit houdt in dat u zich dan niet hoeft te houden aan de normaal geldende geluids- en/of verlichtingsvoorschriften. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band.

Voorwaarden

Een kennisgeving moet minimaal twee weken voor aanvang van de festiviteit worden gedaan. De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden wanneer de woon- en leefsituatie of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.

Aanvraag

U kunt een kennisgeving via een meldingsformulier bij de Omgevingsdienst West-Holland indienen, via de website van de Omgevingsdienst West-Holland

Kosten

U betaalt voor uw melding geen leges.