Verklaring voor akkoord

Deze verklaring voor akkoord is nodig bij de melding wijziging leidinggevende op een bestaande drank- en horecavergunning. U kunt deze kopiëren en/of printen, ondertekenen en uploaden bij de online melding.

Verklaring voor akkoord leidinggevende

Ik ga akkoord om als leidinggevende bijgeschreven te worden op het aanhangsel van de drank- en horecavergunning van:

  • Naam bedrijf:
  • Adres bedrijf:

Gegevens leidinggevende

  • Naam:
  • Adres & huisnummer:
  • Postcode & woonplaats:

Datum:

Handtekening: