Persoonsgegevens wijzigen

Merkt u dat uw gegevens fout in de Basisregistratie Personen (BRP) staan? Geef dit dan door aan de gemeente.

Voorwaarden

  • de gemeente plaatst bij de betreffende gegevens een melding dat een onderzoek is gestart. Bij de melding wordt ook de datum van het begin van het onderzoek opgenomen. Zolang het onderzoek loopt, blijven de melding en datum opgenomen
  • tijdens de periode van onderzoek probeert de gemeente duidelijkheid te krijgen over de gegevens. Dat kan variëren van het opvragen van stukken voor het verzamelen van bewijsmateriaal tot het verplicht laten verschijnen van personen die informatie kunnen verschaffen over de gegevens. Gaat het om adresonderzoeken, dan wordt onder meer aan instanties gevraagd informatie te verstrekken. Bij nationaliteitsonderzoeken kan informatie worden gevraagd aan buitenlandse vertegenwoordigingen (ambassades en consulaten)
  • als duidelijkheid is verkregen, wordt het onderzoek afgesloten. Indien noodzakelijk worden de gegevens vervolgens gewijzigd. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke bepalingen
  • u wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Melding doen

Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen? Maak dan online een afspraak.

Meenemen

Om wijzigingen door te geven aan de gemeente moet u de juiste gegevens en de onjuiste gegevens kunnen bewijzen. U neemt het volgende mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het document met foutieve gegevens
  • het bewijs van de juiste gegevens.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Wie een fout in de basisregistraties wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het MFO is te vinden op www.rvig.nl/mfo. Via deze website kunt u ook een melding doen.