Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Op het uittreksel BRP staan standaard uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u
 • iemand anders die u gemachtigd heeft.

Bijzonderheden

Bij de aanvraag van het uittreksel kunt u aangeven waarvoor u het nodig heeft. Zo is er een apart uittreksel voor:

 • bewijs van Nederlanderschap
 • internationaal uittreksel BRP
 • meertalig uittreksel (voor buitenlandse instantie).

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten (rijksoverheid.nl). Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Aanvraag

 • met het formulier Uittreksel BRP aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl, u logt in met DigiD. U ontvangt het uittreksel na een paar dagen per post
 • schriftelijk: een door u ondertekende aanvraag met de reden waarom u het uittreksel uit één van de bedoelde registers nodig heeft. Stuur bij uw aanvraag een kopie geldig legitimatiebewijs mee
 • aan de balie. Wilt u het uittreksel aanvragen in het gemeentehuis dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt alleen met pin betalen.
 • u kunt iemand machtigen om het uittreksel voor u op te halen. Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin de reden waarom u het uittreksel nodig hebt, de naam van de gemachtigde, uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde.

Meenemen

Neem het volgende mee als u een uittreksel komt aanvragen:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • indien u de aanvraag voor iemand anders doet:
  • een ondertekende schriftelijke machtiging
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon.

Kosten

Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kost  € 11,55.