Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Op het uittreksel BRP staan standaard uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.

Aanvragen en meenemen

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Bij de aanvraag van het uittreksel kunt u aangeven welk uittreksel u nodig heeft. Zo is er een apart uittreksel voor:

 • een woningbouwvereniging: met historische adressen
 • zaken in het buitenland: internationaal uittreksel BRP
 • een buitenlandse instantie: meertalig uittreksel

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u
 • iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt

Aanvragen

 • Online met DigiD: met het formulier Uittreksel BRP aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl. U ontvangt het uittreksel na een paar dagen per post.
 • Schriftelijk: U schrijft een brief met daarin de reden waarom u het uittreksel nodig heeft. U ondertekent de brief. Stuur bij uw aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Aan de balie: wilt u het uittreksel aanvragen in het gemeentehuis dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt alleen met pin betalen.
 • Met machtiging: U kunt iemand met een brief machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen in het gemeentehuis. U geeft de brief mee met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. In de brief staat de de volgende informatie:
  • de reden waarvoor u het uittreksel nodig heeft
  • de naam van de persoon die u machtigt
  • uw handtekening
  • de handtekening van de persoon die u machtigt

Meenemen

Neem het volgende mee als u een uittreksel komt aanvragen:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • als u de aanvraag voor iemand anders doet:
  • een ondertekende schriftelijke machtiging
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon
Kosten

Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kost € 12,15.

Uittreksel aanvragen als u niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten (rijksoverheid.nl). Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.