Verklaring van in leven zijn of Attestatie de vita

Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. U kunt een verklaring van in leven zijn of een attestatie de vita alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Verklaring van in leven zijn (Nederlandstalig)

Een verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dan dat u als levend bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze verklaring is in het Nederlands opgesteld en kunt u daarom alleen gebruiken in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Attestatie de vita (internationaal, meertalig)

Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie.

Aanvraag

Wilt u een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen, dan moet u hiervoor een afspraak maken.

Meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • als het van toepassing is: brief van pensioenfonds.

Kosten

  • Een Verklaring van in leven zijn (Nederlandstalig) kost € 12,15
  • Een attestatie de vita kost € 16,60
  • Een Verklaring van in leven zijn voor een pensioenfonds is gratis.

U kunt alleen met pin betalen.