Blijverslening

Als huiseigenaar of huurder kunt u een blijverslening aanvragen zodat u uw woning levensloopbestendig kunt maken en u (in de toekomst) langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Of wanneer u of een gezinslid een specifieke zorgvraag heeft waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te kunnen blijven wonen. Tegen gunstige voorwaarden kunt u aanpassingen aan uw woning financieren.

U kunt denken aan de volgende aanpassingen:

 • Slaapkamer en/of badkamer op de begane grond
 • Bad vervangen door douchecabine
 • Verhoogde toiletpot plaatsen
 • Deuren verbreden
 • Drempels verwijderen of verlagen
 • Aanrecht op aangepaste werkhoogte

De blijverslening kent twee varianten:

 • Persoonlijke (consumptieve)
 • Voor huiseigenaren en huurders.

Voorwaarden persoonlijke (consumptieve) lening

 • Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-
 • De aanvrager is jonger dan 76 jaar
 • Looptijd van de lening is maximaal 10 jaar
 • De aanvrager heeft schriftelijk toestemming van de verhuurder om de woning aan te passen
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-).

Kijk voor meer informatie op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Voorwaarden hypothecaire lening

 • U bent eigenaar van een (onder)pand waarop de hypotheekrecht kan worden gevestigd
 • Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-
 • De totale financiering van de woning, de bestaande hypotheek + de Blijverslening mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen
 • De looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan gekoppelde looptijd (t/m € 10.000,- is de looptijd 10 jaar). Boven de € 10.000,- bedraagt de looptijd 20 jaar
 • De afsluitkosten zijn € 850,-, ongeacht de hoogte van de lening en worden ingehouden van het totale leenbedrag
 • Bij verkoop van de woning kan de koper de lening niet overnemen
 • De rente is mogelijk fiscaal aftrekbaar
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-)

Bekijk de huidige rentetarieven de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Bijzonderheden

 • De gemeente geeft geen bouwkundig of financieel advies
 • ZZP’ers kunnen een lening aanvragen als zij tenminste 3 jaar als zelfstandige actief zijn
 • De lening geldt niet voor een Verening van Eigenaar (vvE)
 • De gemeente ondersteunt inwoners met een blijverslening, als aanvulling op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanvraag

U vraagt de starterslening aan bij de gemeente via het contactformulier of bel 071 3327272. Wanneer de gemeente akkoord is met uw aanvraag ontvangt u een toewijzingsbrief. Hiermee vraagt u een blijversleningaan  bij het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn). Het SVn voert een inkomens- en krediettoets uit. Van het SVn ontvangt u een offerte van de lening. Deze kunt u accepteren of afwijzen. Zodra de offerte is geaccepteerd wordt de lening aan u verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.