Huisvestingsvergunning

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo ziet de gemeente erop toe dat goedkope woningen ook daadwerkelijk worden verhuurd aan mensen met een lager inkomen. Gemeenten bepalen zelf of een huisvestingsvergunning verplicht is, en voor welke woningen. Voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem is het niet nodig om een huisvestingsvergunning aan te vragen. 

Huisvesting arbeidsmigranten

Voor huisvesting van arbeidsmigranten gelden enkele regels. Allereerst moet de huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie passen binnen het geldende bestemmingsplan. In uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Een dergelijk verzoek dient u in via het Omgevingsloket. Alle aanvragen en initiatieven worden per geval beoordeeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en handhaving.