Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • een bestuurderskaart is er voor bestuurders van een auto die een langdurige loopbeperking hebben
 • een passagierskaart is er voor passagiers in een auto die een langdurige  loopbeperking hebben én continu afhankelijk zijn van begeleiding tijdens de reis
 • een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart, bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent
 • een instellingenkaart is er voor zorginstellingen die gehandicapten moeten kunnen vervoeren.

Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) zijn bedoeld voor bestuurders of passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen of van een brommobiel. De GPK is niet voertuig gebonden. Er wordt een P (passagier), B (bestuurder),  B/P (combinatie) of een I (instelling) op de kaart vermeld. Ter controle wordt een pasfoto van de houder op de kaart geplaatst (met uitzondering van de I-kaart).

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een bestuurderskaart (B) als u:
a.  ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
b.  ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden bent;

extra voorwaarde: in bezit bent van geldend rijbewijs.

U kunt in aanmerking komen voor een passagierskaart (P) als u:
a.    Ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder; of
b.    Ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden bent.

U kunt in aanmerking komen voor een combinatiekaart (B/P) als u:
Wisselend bestuurder of passagier bent met de bovengenoemde beperkingen.

U kunt in aanmerking komen voor een instellingenkaart (I) als u voldoet aan de voorwaarden:
Regelmatig passagiers vervoert die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Als u een gehandicaptenkaart heeft, geldt dat:

 • u uw parkeerkaart in elke auto kunt gebruiken (de kaart staat op uw naam, niet op kenteken)
 • de parkeerkaart maximaal 5 jaar geldig is. Soms is een kaart minder lang geldig; als vooraf duidelijk is dat u minder dan 5 jaar in aanmerking komt of als u maar tijdelijk in Nederland verblijft. 

Aanvraag of verlengen

Gehandicaptenparkeert aanvragen of verlengen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met de DigiD van de aanvrager. U doet zelf uw aanvraag. Wilt u dat iemand anders voor u de aanvraag doet, regel dan eerst een machtiging via machtigen.digid.nl.

Vermeld op uw aanvraag:

 • nieuwe aanvraag of verlengen parkeerkaart
 • wie contactpersoon is bij correspondentie
 • welke parkeerkaart u aanvraagt
 • gegevens en relatie contactpersoon (indien van toepassing)
 • alleen bij aanvraag bestuurderskaart: kopie geldig rijbewijs toevoegen (uploaden).

Kosten

U betaalt met iDeal € 44,45. De kosten zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag, u moet deze leges ook betalen indien de gehandicaptenparkeerkaart niet wordt verleend.

Proces

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart of verlenging aan via het online aanvraagformulier. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen wordt medisch advies opgevraagd. U ontvangt een bevestiging waarbij u gevraagd wordt een pasfoto in te sturen. U krijgt hiervoor een antwoord enveloppe. U ontvangt bericht zodra de gehandicaptenparkeerkaart voor u klaar ligt om (persoonlijk) af te halen. 

Meer informatie

Twijfelt u of u wel in aanmerking komt of heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met het Kernteam Kaag en Braassem via e-mail info@kernteamkb.nl of bel met 088 900 45 67.