Organisatiestructuur

De rol van de gemeente in de samenleving verandert. Ook onze organisatie is volop ontwikkeling.

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie bestaat uit:

  • gemeenteraad
  • griffie, deze ondersteunt de gemeenteraad
  • college van burgemeester en wethouders
  • gemeentesecretaris, hoofd van de ambtelijke organisatie en aanwezig bij de collegevergaderingen.  

Gemeentelijke organisatie 

De gemeente Kaag en Braassem heeft twee afdelingen: Bedrijfsvoering en Ontwikkeling. Deze afdelingen worden aangestuurd door twee managers. De managers en de gemeentesecretaris vormen het managementteam.

Regiegemeente

Het is niet de gemeente alleen die het beleid bepaalt, onze inwoners hebben en krijgen hierin een steeds grotere zeggenschap. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente alleen nog dient als regisseur, de zogenoemde regiegemeente. Door deze veranderingen aan de buitenkant, verandert er ook het een en ander binnen de gemeentelijke organisatie. Er wordt onderzocht of bepaalde taken kunnen worden uitbesteed. Ook naar samenwerking met andere gemeenten wordt gekeken.