Toegankelijkheidsverklaring

We besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website.

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 9 juli 2024.

Gemeente Kaag en Braassem streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de Europese norm EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website www.kaagenbraassem.nl.

Nalevingsstatus

Gemeente Kaag en Braassem verklaart dat er maatregelen zijn genomen om de website kaagenbraassem.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Gemeente Kaag en Braassem is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De (voorlopige) status van deze website is: B - de website voldoet gedeeltelijk.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Kaag en Braassem. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring. 

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring. U kunt de toegankelijkheidsverklaring inzien in het register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Toegankelijkheidsproblemen melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@kaagenbraassem.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman via het klachtformulier op nationaleombudsplan.nl.

Meer informatie digitale toegankelijkheid

Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op de website Digitoegankelijk.