Toegankelijkheidsverklaring

We besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website.

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2022.

Gemeente Kaag en Braassem streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de Europese norm  EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website www.kaagenbraassem.nl.

Nalevingsstatus

Gemeente Kaag en Braassem verklaart dat er maatregelen zijn genomen om de website kaagenbraassem.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Gemeente Kaag en Braassem is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De (voorlopige) status van deze website is: B - de website voldoet gedeeltelijk.

Score

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring. U kunt de toegankelijkheidsverklaring inzien in het register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: De webredactie toetst de content op kaagenbraassem.nl met de automatische toetstool
  • Interne controle vóór publicatie: De webredactie toetst vóór publicatie de content op toegankelijkheid
  • Periodieke interne controle: De webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Training werknemers: De webredacteuren hebben toegankelijkheidstrainingen gevolgd
  • Periodieke externe toetsing: Wij laten de website toetsen door een onafhankelijke toegankelijkheidsexperts. Deze staat ingepland voor december 2021
  • Overleg met leverancier: Technische bevindingen uit de toetsresultaten bespreken we met de leverancier van de website
  • Afweging bij aanschaf/verlenging: Toegankelijke bouwkwaliteit is een voorwaarde bij de ontwikkeling van nieuwe websites en bij verlenging van bestaande contracten.

Problemen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@kaagenbraassem.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman via het klachtformulier op nationaleombudsplan.nl.

Toegankelijkheidsverklaringen andere websites of platforms van de gemeente Kaag en Braassem

Voor onze online dienstverlening maken wij gebruik van verschillende diensten van diverse leveranciers. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het raadsinformatiesysteem, ons inwonerspanel kaagenbraassemspreekt, de presentatie van de omgevingsvisie, jaarrekening en begroting. Informatie op deze platforms voldoet niet altijd aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden. Ook proberen wij, samen met de leverancier, deze platforms te laten toetsen op toegankelijkheid.

De status van deze websites en platforms vindt u op www.kaagenbraassem.nl/toegankelijkheidsverklaringen.

Meer informatie digitale toegankelijkheid

Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op de website Digitoegankelijk.