De gemeente en de privacywetgeving (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt hoe de gemeente persoonsgegevens mag gebruiken.

Gegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een (aanvraag-)formulier op deze website, schriftelijk of telefonisch. U kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer of e-mailadres. De gemeente heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of belastingaanslag.

Privacy en gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt hoe de gemeente persoonsgegevens mag gebruiken. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is. Als organisaties in opdracht van ons met uw gegevens werken, dan sluiten wij een overeenkomst met deze partij. In die overeenkomst staat dat zij vertrouwelijk met uw gegevens moeten omgaan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Ook stellen wij u in staat om uw privacy-rechten uit te oefenen. Bijvoorbeeld het recht op inzage en het recht op correctie. Bekijk voor al uw rechten ons Privacybeleid en privacyreglement gemeente Kaag en Braassem op overheid.nl.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, heeft u aanwijzingen van misbruik van deze gegevens, wilt u gebruik maken van uw rechten op grond van de AVG of heeft u algemene vragen over privacy? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 071 332 7272 of e-mail privacy@kaagenbraassem.nl.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Elke gemeente is verplicht een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze persoon zorgt ervoor dat persoonsgegevens binnen de gemeente Kaag en Braassem op de juiste manier worden verwerkt en heeft de rol als adviseur en toezichthouder. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk de FG te benaderen voor het beantwoorden van vragen en klachten die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze Functionaris gegevensbescherming is de heer R. de Vries. Hij is te bereiken via het e-mailadres fg@kaagenbraassem.nl.