Gemeenteraden Kaag en Braassem en Nieuwkoop in gesprek over opgave vluchtelingenopvang

De spreidingswet is een Nederlandse wet die de spreiding van vluchtelingen over Nederlandse gemeenten regelt.

Het doel van de wet is om voldoende opvangplekken te realiseren en vluchtelingen evenwichtiger over de verschillende provincies te verdelen. Het lukt namelijk niet om voldoende opvangplekken te realiseren voor de mensen die daar recht op hebben. Het Rijk heeft gemeenten nu verplicht om per provincie een plan te maken om aan deze wettelijke taak te voldoen. Er is een verdeling per gemeente gemaakt. Voor 1 juli 2025 moeten minimaal 367 duurzame opvangplekken worden gerealiseerd voor een periode van minimaal 5 jaar - 179 in Kaag en Braassem en 188 in Nieuwkoop.

Daartoe doen de colleges van Kaag en Braassem en Nieuwkoop een voorstel naar hun eigen gemeenteraad. De gemeenteraad van Kaag en Braassem neemt hierover op 22 april een besluit en de gemeenteraad van Nieuwkoop op 25 april.

Kaag en Braassem en Nieuwkoop trekken gezamenlijk op

De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop willen samen op zoek naar een geschikte locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc). De gemeenten hebben volgens de spreidingswet de opdracht om gezamenlijk 367 vluchtelingen op te vangen. Het doel van een azc is om deze mensen een tijdelijk thuis te bieden, terwijl hun asielverzoek wordt beoordeeld.

De colleges van beide gemeenten vinden het belangrijk om deze mensen in nood, die hun thuisland moesten ontvluchten voor oorlog of geweld, op te vangen. Er is een ernstig tekort aan opvangplekken in Nederland. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat dit haar gemeenten en haar inwoners niet onevenredig mag belasten. Omdat de dorpskernen klein zijn, willen de gemeenten zoeken naar een geschikte locatie in gebieden waar ze aan elkaar grenzen buiten het bestaand stad- en dorpsgebied (BSD).

Samenwerking

Belangrijke reden voor samenwerking is de schaalgrootte. Bij een middelgrote opvanglocatie kan een gemeente rekenen op beheer, maximale ontzorging en het financieel dragen van risico’s door het Centraal Opvang Asielzoekers (COA). Als Kaag en Braassem en Nieuwkoop de krachten bundelen neemt het COA in principe alles op het gebied van veiligheid in en rondom de locatie, welzijn en dagbesteding, huisartsenzorg en verwijzing naar medisch specialistische zorg voor haar rekening. Het verzorgen van een azc is een specialisme waarin het COA jarenlange ervaring heeft opgebouwd. Samenwerking tussen beide gemeentes ligt daarom voor de hand, ook omdat er een vergelijkbare opgave ligt in het aantal opvangplekken, de gemeenten beiden bestaan uit kleine dorpen en kernen en onderdeel uitmaken van dezelfde regio en provincie. Via deze samenwerking kan tegen minimale kosten duurzame humanitaire opvang worden geboden aan kwetsbare mensen, op een wijze die de minste gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de inwoners binnen de kleine dorpskernen.    

Meer informatie

Op deze webpagina (kaagenbraassem.nl/vluchtelingen) en nieuwkoop.nl/vluchtelingen vindt u alle informatie. Op deze webpagina vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen. Deze informatie wordt steeds aangevuld. Na de raadsvergaderingen volgt meer informatie over het besluit en de vervolgstappen. Heldere communicatie met en naar inwoners is daarbij een belangrijk onderwerp.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar vluchtelingen@kaagenbraassem.nl