Bestemmingsplan inzage

De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Op de website Ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. U vindt uitleg over de status en welk plan u nodig hebt. Een expert kan u ook begeleiden om het bestemmingsplan te toetsen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd, zowel in gedrukte vorm als digitaal. Alle bestemmingsplannen die ter inzage liggen, worden bekend gemaakt via de website Overheid.nl - Berichten over uw buurt. U kunt de ontwerpbestemmingsplannen ook zien op een plattegrond.