Bomen verwijderen of snoeien

Voor het verwijderen van bomen of drastische snoei, heeft u soms een vergunning nodig.

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

U hoeft alleen een kapvergunning aan te vragen als de te vellen houtopstand (meestal een boom) voldoet aan één van de criteria die zijn opgenomen in de kapverordening:

  • de houtopstand staat vermeld op de lijst van beschermwaardige bomen zoals opgenomen in genoemde kapverordening;
  • het gaat om een buiten de bebouwde kom gelegen houtopstand langs een weg of een spoorweg en deze houtopstand bestaat uit een andere soort dan een niet-geknotte populier of wilg;
  • het gaat om een éénrijige beplanting op of langs landbouwgronden en deze houtopstand bestaat uit een andere soort dan een niet-geknotte populier of wilg.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Wilt u weten of uw plan haalbaar is?

Dan adviseren wij u om een vooroverleg (principeverzoek) in te dienen, vóórdat u de officiële aanvraag doet. Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt via deze webpagina op onze website een vooroverleg aanvragen.

Overlast door bomen of planten

Heeft u last van bomen of planten, door bijvoorbeeld overhangende of losse takken en uitstekende wortels? Dit kunt u bij de gemeente melden met een Melding Openbare Ruimte.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of advies over uw specifieke situatie, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.