Kind erkennen na de geboorte

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. En uw kind heeft na uw overlijden recht op een wettelijk erfdeel. Erkennen kan bij of na de geboorteaangifte.

Let op: u kunt ook een kind erkennen voor het geboren is.

Voorwaarden

 • de man of duomoeder is 16 jaar 
 • er zijn niet al 2 ouders
 • de man of duomoeder is geen familie van de moeder
 • staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter
 • het kind is in leven.

Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Bijzonderheden

Een getrouwde man mag het kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote erkennen, zonder tussenkomst van de rechter.

Ouderlijk gezag apart aanvragen

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daar heeft u nog ouderlijk gezag voor nodig. Pas met ouderlijk gezag mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag vanaf dan ook het vermogen van uw kind beheren.

Vraag ouderlijk gezag aan nadat u het kind heeft erkend. Ouderlijk gezag vraagt u aan via de website van de Rechtspraak.

Let op: ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Achternaam vastleggen tijdens de erkenning

Uw kind krijgt automatisch de volgende achternaam:

 • van de vader of duomoeder als u getrouwd of geregistreerd partners bent
 • van de moeder als u een andere relatie heeft.

Wilt u dat uw kind niet automatisch die achternaam krijgt? Doe dan meteen ook de naamskeuze en leg vast welke uw achternaam uw kind moet krijgen. Dit kan alleen bij uw eerste kind, voor uw eventueel volgende kinderen ligt het dan meteen vast.

Aanvraag

U kunt de erkenning regelen in elke gemeente in Nederland. Wilt u de erkenning regelen in de gemeente Kaag en Braassem? Maak dan online een afspraak.

Meenemen

Gaat de biologische moeder mee naar de gemeente? Neem dan mee:

Gaat de biologische moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan onderstaande mee. Dit kan alleen als het een tweede of volgend kind is van dezelfde ouders.

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder, met handtekening van de moeder
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder
 • gaat de duomoeder het kind erkennen en is de donor anoniem? Neem dan ook verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee.

Is het kind 12 tot 16 jaar? Neem dan ook nog mee:

 • schriftelijke toestemming van het kind
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

Is het kind 16 jaar of ouder?

 • kom samen met het kind naar de gemeente
 • de biologische moeder hoeft er niet bij te zijn.

Overig