Verklaring ontkenning vaderschap door moeder

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente.

Voorwaarden

  • uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind, én
  • u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed, én
  • het kind is nog geen jaar oud.

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door uw verklaring wettelijk de vader van het kind.

Aanvraag

U legt de verklaring af bij de gemeente. Maak online een afspraak.

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uittreksel geboorteakte kind
  • uittreksel overlijdensakte vader.