Energie

Anders omgaan met Energie. Hoe gaan we dat doen?

In 2050 is alle energie in Nederland duurzaam. In de klimaatwet staat dat we uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. De belangrijkste stappen hierin zijn het stoppen met het verbruik van schadelijke fossiele brandstoffen als kolen en gas. Kaag en Braassem wil daarom minder energie verbruiken en overstappen op energie uit duurzame bronnen als zon en wind: thuis, met de buurt, in elk dorp en als gemeente. In de Lokale Energie Strategie (LES) staat hoe we dat gaan doen.

Wat kunt u doen?

Energie besparen

Energie die u niet verbruikt, hoeft u ook niet op te wekken. Dat scheelt weer in de portemonnee. Kleine eenvoudige aanpassingen, zoals radiatorfolie of uw CV-ketel afstellen op 60 graden, maken daarbij al een groot verschil. Kijk voor meer besparingstips op de website van Duurzaam Bouwloket. Zij zijn het energieloket van Kaag en Braassem.

Fixteam

Kunt u hulp gebruiken bij het treffen van maatregelen? Het fixteam van Kaag en Braassem is uw helpende hand bij het besparen van energie en kosten. Het fixteam is herkenbaar aan hun rode jas. Zij komen op huisbezoek en voeren direct verschillende energiebesparende maatregelen uit. Denk bijvoorbeeld aan ledlampen, radiatorventilatoren, radiatorfolie en tochtstrips. Aanvullend geven zij tips. Een huisbezoek duurt 1 tot 1,5 uur. Het bezoek en de producten zijn helemaal gratis.

Wilt u bezoek van het fixteam of bij het fixteam? Mail dan naar: duurzaam@kaagenbraassem.nl.

Isoleren

Isoleren is de eerste stap in het verduurzamen van uw woning. Het zorgt voor minder kou en tocht, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Wilt u aan de slag met isoleren? Vraag advies van een energiecoach of ga naar de website van Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente. Zij helpen u beide met een gratis advies over de juiste maatregelen en subsidies.

Wilt u liever zelf de stappen in kaart brengen? Bekijk dan dit stappenplan van Duurzaam Bouwloket op hun website.

Zelf energie opwekken

Wilt u zonne-energie opwekken? Zelf energie opwekken heeft vele voordelen. Bekijk op de website van Duurzaam Bouwloket nuttige informatie over de aanschaf van zonnepanelen. Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente. Zij helpen u met gratis advies en het aanvragen van de juiste subsidies.

Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? U kunt zich dan ook aansluiten bij onze energiecoöperaties Leimuiden Duurzaam of KBenergie. Zij zijn altijd op zoek naar daken om samen met inwoners zonneprojecten op te zetten. Neem met de coöperaties contact op voor meer informatie. Dat kan via de websites van Leimuiden Duurzaam en KBenergie

Haal uw voordeel uit subsidies

Wilt u uw huis verbeteren dit jaar? Denkt u aan isoleren, een zonneboiler of bent u al toe aan een warmtepomp? De overheid betaalt mee.

Isolatieprogramma Kaag en Braassem 

Heeft u behoefte aan een comfortabel huis en een lagere energierekening? Wie isoleert, profiteert! Start met energiebesparende maatregelen zoals isolatie, HR++ glas en ventilatie, en krijg financiële hulp met het Isolatieprogramma Kaag en Braassem. Heeft u vanaf 1 januari 2024 al aan isolatie- of ventilatie gedaan? Dan kunt u ook geld krijgen.

Met het Isolatieprogramma Kaag en Braassem ontvangt u tot maximaal € 3.000 voor isolatie- en ventilatiemaatregelen. Inwoners die eigenaar en bewoner zijn van een koophuis met een waarde tot € 439.000 en een laag energielabel D, E, F of G komen in aanmerking voor de subsidie. Ook inwoners met een slecht geïsoleerd koophuis zonder energielabel kunnen de subsidie aanvragen als er minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen aantoonbaar zijn. De vloer en het dak zijn voorbeelden van een bouwdeel.

Inwoners met een inkomen tot € 2.560 bruto per maand komen in aanmerking voor isolatiesubsidie A. Hierbij is het subsidiebedrag gelijk aan de uitvoeringskosten en maximaal € 3.000.

Inwoners met een inkomen hoger dan € 2.560 bruto per maand komen in aanmerking voor isolatiesubsidie B. Hierbij is het subsidiebedrag gelijk aan de uitvoeringskosten en maximaal € 1.115 .

U vraagt de subsidie aan nadat u de maatregelen heeft gedaan en u kunt de subsidie slechts één keer aanvragen. Wilt u meer informatie over de subsidie(voorwaarden), bent u benieuwd of u in aanmerking komt of wilt u de isolatiesubsidie gelijk aanvragen? Ga dan naar de webpagina over de isolatiesubsidie op onze website

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen voor onder andere isolatie en de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De ISDE is een landelijke subsidie en vraagt u ná de aanschaf aan. Tip: bekijk vooraf het stappenplan in verband met de benodigde bewijsstukken.

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH)

Bent u particulier verhuurder en wilt u één of meer van de huurwoningen verduurzamen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de SVOH. Deze regeling geeft subsidie voor energieadvies, energiebesparende maatregelen en onderhoudsmaatregelen om uw huurwoning(en) te verduurzamen.

Meer informatie over de ISDE-/en SVOH-subsidie vindt u op de website van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland, op de webpagina van ISDE en op de webpagina van SVOH. Een overzicht van alle beschikbare subsidies en regelingen vindt u op de website van Duurzaam Bouwloket.

 

Wat kunt u samen met de buren doen?

Isolatiecafé organiseren in uw buurt

Denken u en uw buren erover om de woning te isoleren? Weet u alleen niet waar u moet beginnen? De gemeente kan in samenwerking met Duurzaam Bouwloket een isolatiecafé organiseren bij u in de buurt. Iedereen uit uw buurt is welkom om informatie en tips te verzamelen van experts. Daarnaast kunt u ervaring uitwisselen met elkaar. Een isolatiecafé helpt u verder, is leerzaam én gezellig!

Hebben u en uw buurtgenoten interesse? Laat het weten via duurzaam@kaagenbraassem.nl.

 

Wat doet de gemeente?

Transitievisie warmte

In Nederland verwarmen nu nog veel mensen hun woning of gebouw met aardgas. Dat gaat veranderen, ook in Kaag en Braassem. Hoe we dit kunnen aanpakken? Dat staat beschreven in de Transitievisie Warmte, opgesteld door inwoners uit de gemeente. Lees op deze webpagina meer over de Transitievisie Warmte.

Regionale Energiestrategie (RES)

In heel Nederland moeten we nadenken over hoe we duurzamer kunnen leven, wonen en werken. We hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat in 2050 alle energie duurzaam is, zonder uitstoot van CO2. De vraag naar duurzaam opgewekte energie zal daarom toenemen, omdat we van het gas overstappen naar elektrisch koken, rijden en verwarmen. Er moet dus meer duurzame energie worden opgewekt. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden en gemeenten is gekeken welke gebieden in de regio Holland Rijnland kans bieden voor grootschalige energie opwek uit zon en wind. Kaag en Braassem heeft besloten om de mogelijkheden binnen onze gemeente te verkennen met een Lokale Energie Strategie (LES). De LES zorgt ervoor dat we inzicht krijgen in deze grote opgave, de mogelijkheden van onze gemeente, én hoe dat in verhouding staat tot de regio.

Wilt u meer weten over de RES Holland Rijnland? Bekijk de website van Holland Rijnland.

Lokale Energiestrategie (LES)

Anders omgaan met energiegebruik, hoe gaan we dat doen in Kaag en Braassem?

Alle gemeenten van Nederland hebben in het Klimaatakkoord afgesproken om te stoppen met schadelijke fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas. Ook Kaag en Braassem zet zich hiervoor in. We gaan twee dingen doen: energieverbruik verminderen en overstappen op energie uit duurzame bronnen. Hoe, dat beschrijven we in een Lokale Energie Strategie (LES). Meer informatie leest u op deze webpagina. Daarin staan onze doelen voor 2030. Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en professionele belanghebbenden keken we naar hoe we energie kunnen besparen, waar we energie kunnen opwekken, en onder welke voorwaarden we dat gaan doen.

Inmiddels is de LES op 17 juni vastgesteld door de gemeenteraad. Ga naar www.energievoorkaagenbraassem.nl om de LES te bekijken. Op deze website kunt u zich ook inschrijven voor de mailingslijst. Via de mailingslijst blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de LES.

Anders omgaan met Energie? Hoe gaan we dat doen? (LES)

Uitgeschreven tekst

Anders omgaan met energie. Hoe gaan we dat doen?

In de klimaatwet staat dat we uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. De belangrijkste stap hierin is het stoppen met het verbruik van schadelijke fossiele brandstoffen als kolen en gas. Kaag en Braassem wil daarom minder energie verbruiken en overstappen op energie uit duurzame bronnen als zon en wind: thuis, met de buurt, in elk dorp en als gemeente. In de Lokale Energie Strategie (LES) staat hoe we dat gaan doen. Denk, praat en luister mee! 

 • 1. Thuis zet je de eerste stap
 • Energie besparen en isoleren
 • Zelf energie opwekken
 • Zet de knop om: uit de auto, kies de fiets

 

 • 2. Met de buurt aan de slag
 • Geld besparen met collectieve acties
 • Kansen benutten
 • Krachten bundelen
 • Overlast beperken
 • Kennis en ervaring delen 

 

 • 3. Mogelijkheden per dorp
 • Oog voor dorpskarakters
 • Lokale belangen in beeld
 • Ontdekken wat kan en wat niet Inzichten delen 

 

 • 4. Gemeente brengt samen
 • Informeren en betrekken
 • Eerlijke verdeling lusten en lasten
 • Onderzoeken en analyseren
 • Afwegen en (politieke) keuzes maken 

Meer informatie? www.energievoorkaagenbraassem.nl

Heb je een vraag? Mail: duurzaam@kaagenbraassem.nl 

We werken samen met:

Actieve inwoners en ondernemers, energiecoaches, energiecoöperaties, Duurzaam Bouwloket, fixteams, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, verenigingen, omgevingsdienst, hoogheemraadschap, natuurorganisaties, scholen, netbeheerder, provincie en gemeenten uit de regio. 

 

Partners

KB Energie

KBenergie is de energiecoöperatie voor de gemeente Kaag en Braassem. Zij zetten zich in voor een duurzaam Kaag en Braassem en zijn altijd op zoek naar lege daken waarop zij met inwoners en ondernemers duurzame energie kunnen opwekken. Een mooie manier om te profiteren van zonnestroom.

KB Energie

Leimuiden Duurzaam

Leimuiden Duurzaam zet zich in voor alle inwoners van Leimuiden. Zij helpen inwoners met het maken van duurzame keuzes op het gebied van energie besparen, isoleren en energie opwek. Zij geven onder andere advies aan huis en zijn elke dinsdag van 16:00 – 19:00 uur en op afspraak beschikbaar op het informatiecentrum aan de Acacialaan/Larikslaan 50.

Leimuiden Duurzaam 

Heb jij ook een persoonlijk verhaal over het besparen van energie of het opwekken van duurzame energie? Stuur het op naar duurzaam@kaagenbraassem.nl. We horen er graag meer over!