Nieuwe Wetering | Scheve huisjes in Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en huisvesting van kwetsbare inwoners. Daarom heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een Scheef Huisje te realiseren. Op deze pagina leest u over dit project.

De gemeente Kaag en Braassem wil goede huisvesting voor al onze inwoners, ook voor diegenen die moeite hebben met het leven in onze maatschappij. We willen iedereen een passende plek kunnen bieden, daarom zijn er voor verschillende doelgroepen, verschillende soorten woonvormen. Zo zijn er plekken voor jongeren, voor gezinnen of bijvoorbeeld voor bewoners die moeite hebben met leven in een normale woonwijk. Voor deze laatste groep realiseren we een zogeheten scheve huisjes. Dit zijn eenvoudige huisjes, aan de rand van of net buiten een gewone woonwijk. De bewoners kunnen in deze huisjes rustig wonen, op enige afstand van andere omwonenden. Dit is beter voor de omgeving, maar ook voor henzelf.

Bewoners

In een scheef huisje komt iemand wonen die door persoonlijke omstandigheden niet goed in een normale woonwijk kan wonen. De manier waarop die persoon woont of leeft, sluit namelijk niet altijd aan bij zijn of haar directe woonomgeving. Ze hebben bijvoorbeeld een ander dag-/nachtritme of maken meer geluid dan wenselijk is.

Ze wonen het beste op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder anderen te storen en zonder veel sociale prikkels. Vaak is het iemand die op zichzelf is. Het scheve huisje biedt rust en stabiliteit zodat zij kunnen werken aan herstel. Hierbij worden zij intensief begeleid. 

Begeleiding

De bewoner(s) van het scheve huisje worden begeleid door Stichting De Binnenvest. Een stichting voor maatschappelijke opvang, wonen met ondersteuning en begeleid zelfstandig wonen in de regio Zuid-Holland. De Binnenvest gaat ook over het toebedelen van de plekken. Zij kijken naar het verleden, de huidige situatie van de kandidaten en naar wie er past bij de locatie. Er komen alleen mensen te wonen die dit zelf graag willen en met begeleiding goed zelfstandig kunnen wonen. De zorg en begeleiding die de bewoners ontvangen is verplicht. Ook zijn er een aantal huisregels, waar men zich aan moet houden. Met begeleiding op maat, de juiste zorg en de rust die het scheve huisje met zich meebrengt, bieden we een fijne omgeving voor henzelf en hun omgeving.

Waarom een prikkelarme woonvorm in Kaag en Braassem?

Tot nu toe was de gemeente Leiden in onze regio verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van mensen die behoefte hebben aan een scheef huisje. Vanaf januari 2023 verandert dat en is elke gemeente in onze regio hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente Kaag en Braassem zal hier ruimte voor creëren. De zoektocht naar een goede plek voor deze woonvorm is al enige tijd geleden gestart. De gemeente is opzoek gegaan naar een locatie voor een tot maximaal twee scheve huisjes, voor een periode van minimaal 10 jaar.

Locatie 

Het college heeft besloten dat de Voorweg achter nr. 56 (Oostveenweg) in Nieuwe Wetering de locatie wordt voor één tot maximaal twee Scheve Huisjes.

Er zijn veel mogelijke locaties voor Scheve Huisjes aangedragen en onderzocht. Ook de inwoners van Nieuwe Wetering hebben locaties voorgesteld. Alle locaties zijn afgewogen en beoordeeld. Dat deed de gemeente niet alleen. Zo hebben ook Stichting De Binnenvest, de Veiligheidsregio Hollands Midden en de politie meegekeken.

Er zijn locaties afgevallen, bijvoorbeeld:

  • Omdat de plek niet veilig was voor de bewoner;
  • Omdat de locatie naast sportvelden lag;
  • Vanwege de eigendomssituatie van de grond;
  • Omdat de locatie zich binnen het beperkingsgebied van Schiphol bevond.

De locatie in Nieuwe Wetering scoort het beste van allemaal:

  • Oppervlak is niet te groot en niet te klein;
  • Niet te dicht op andere woningen;
  • Niet te ver bij voorzieningen vandaan;
  • In eigendom van de gemeente;
  • Goed bereikbaar via de Oostveenweg;
  • HSL en A4 zijn in de buurt, maar dat is niet bezwaarlijk.

Met deze locatie is een fijne en veilige woonlocatie gevonden voor een kwetsbare inwoner van Kaag en Braassem.

Het proces

Samen met de directe buren van de locatie vullen we de plek voor het Scheve Huisje goed in. Het plan dat we samen met de directe buren willen maken, presenteren we vervolgens aan al onze inwoners van Nieuwe Wetering. Onze inwoners worden daar te zijner tijd over geïnformeerd.

Het plan presenteren we ook aan de gemeenteraad. Daarna worden de benodigde vergunningen aangevraagd en wordt de locatie geschikt gemaakt voor het huisje. Op dit moment verwachten we dat het Scheve Huisje eind 2024 wordt gebouwd.

Reactie op petitie scheve huisjes

Op 25 april heeft een groep inwoners uit Nieuwe Wetering een petitie overhandigd aan de wethouders Van Duin en Peters tegen de voorgestelde locatie voor de plaatsing van één tot maximaal twee scheve huisjes.  Via het raadsinformatiesysteem kunt u de reactie van de gemeente lezen op de overhandigde petitie. Maar ook verschillende antwoorddocumenten van eerdere avonden en de presentatie die de Binnenvest tijdens de themasessie op 25 april heeft gegeven.

Vragen en contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u uw ideeën delen, dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen door gebruik te maken van het contactformulier, of te mailen naar schevehuisjes@kaagenbraassem.nl. Bellen kan naar 071-332 7272. Vermeld daarbij dat u belt over het scheve huisje.

Locatie van de Scheve huisjes Aanzicht vanaf buurt richting aanrijroute
Voorbeeld van een andere gemeente Aanzicht vanaf weg Zoeterwoude 2
Schetsontwerp van een Scheef huisje Huisje ecohome for you Oegstgeest
Luchtfoto van de locatie Nieuwe Wetering Luchtfoto