Rijnsaterwoude | Reconstructie Zonnedauwlaan

De gemeente Kaag en Braassem gaat in de loop van 2024 het riool in (een deel van) de Zonnedauwlaan, Leidsevaartlaan, Kalmoeslaan en Woudse Hout vernieuwen. De rioolbuizen zijn bijna aan het einde van hun levensduur en worden daarom vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Tegelijkertijd wordt de verharding vervangen en wordt gekeken naar herinrichtingsmogelijkheden van de openbare ruimte.

Werkzaamheden

Het huidige rioleringsstelsel wordt vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Bij deze werkzaamheden worden ook de bestrating, stoepen en het groen meegenomen. Bewoners worden tijdens de voorbereiding van dit project in de gelegenheid gesteld om mee te denken, om de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk te verbeteren of te optimaliseren. Met het verwijderen van de bestaande verharding ontstaat de mogelijkheid om de indeling van bijvoorbeeld parkeervakken en het groen in de straten op een andere manier in te richten. We willen u als bewoner graag bij deze nieuwe inrichting betrekken. Samen met het ingenieursbureau zullen wij een voorlopig ontwerp maken. We organiseren voor de presentatie hiervan een bijeenkomst, waarmee we het gesprek aan gaan om te kijken wat u er van vindt en of u nog ideeën heeft die hierin verwerkt kunnen worden. 

Afkoppelen hemelwater

Bewoners van de woningen die direct in het projectgebied liggen, wordt de mogelijkheid geboden om de hemelwaterafvoer aan de voorkant van de woningen, op kosten van de gemeente, te laten afkoppelen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en het voorkomen van (toekomstige) hinder en/of overlast binnenshuis tijdens hevige regenval. Om dat te kunnen doen, heeft de gemeente toestemming nodig. Bij de brief hebben bewoners een formulier met een retourenvelop ontvangen, waarmee zij de gemeente wel of geen toestemming kunnen geven om het hemelwater af te koppelen. 

Planning

In 2021 zijn wij gestart met de voorbereiding van het project. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024. In de planning zoeken we de samenwerking op met NUTS-partijen om de periode van overlast voor bewoners zo kort mogelijk te maken. In het gebied voert met name Liander ook werkzaamheden uit. 

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij dit project gebruik van de BouwApp. Dit wordt ongeveer een half jaar voor aanvang van de werkzaamheden in gebruik genomen. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Een handig communicatiemiddel om altijd op de hoogte te zijn.