Roelofarendsveen | Verkeersveilig Noord- en Zuideinde

Er is ernstige verkeersdrukte op Noordeinde. Omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen hebben hierover grote zorgen en zijn in gesprek gegaan met de gemeente. Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over een onderzoek voor een verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde.

Het rapport is te vinden in het raadsinformatiesysteem iBabs van de gemeenteraad. De volgende onderdelen zijn onderzocht en opgesteld in een rapport: Verkeersveiligheid, Leefbaarheid, Doorstroming, Realiseerbaarheid 30 km-zone Noordeinde (incl. rioolvervanging), Planning en Kosten. 

Een infographic van een kaart van het gebied. Daarbij staat de volgende tekst: Gewenste situatie (nog in onderzoek) Met doorsteek Zuideinde - Floraweg Doorsteek Zuideinde – Floraweg. In opdracht van de gemeenteraad is een onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor een verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde. Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat een vrachtwagenverbod en een 30 km-zone belangrijk zijn voor het verlagen van de verkeersdruk en het gevoel van verkeersveiligheid. Dit vrachtwagenverbod kan komen als een doorsteek Zuideinde - Floraweg wordt gemaakt. Denkrichtingen 1. Snelheid terug naar 30 km. Herinrichting 2. Doorsteek van Floraweg naar Zuideinde o.a. voor vrachtwagens 3. Vrachtwagenverbod. Verkeersdruk neemt af. 4. Trottoir bij de doorsteek. Veiliger voor voetgangers. 5. Herinrichting. Vervangen van bruggen. 6. Gewenst is een tijdelijk fietspad. Afstemmen met ontwikkelaar in verband met veiligheid. 7. Vanuit de nieuw te bouwen wijk Braassemerland komt geen ontsluiting naar het Noordeinde. Verkeer vanuit de nieuwbouw gaat via de andere kant de wijk uit. In de tussentijd zitten we niet stil De omgevingsmanager van de gemeente Wenda Westerhuis, voert gesprekken met bewoners, ondernemers, school en grondeigenaren over verspreiding schooltijden en verkeersbegeleiding, venstertijden vrachtverkeer en grondonteigening. Zij is ook uw aanspreekpunt voor vragen en ideeën voor een veiliger Noordeinde en Zuideinde. Zij is bereikbaar via wenda@deomgevingsmanager.nl of 06 41127125. Let op: lange periode voorbereiding is 3 jaar. Afhankelijk van besluitvorming in april Fietsers en Voetgangers veilig deelnemen aan het verkeer.

Voor te stellen plannen voor de korte en de lange termijn

De gemeenteraad neemt in april 2024 een besluit over een voorgesteld plan uit het onderzoeksrapport. Dit plan vraagt veel voorbereidingstijd. Daarom worden er ook acties voorgesteld, die al op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Lange termijn

Het is de wens om een doorsteek (verbindingsweg) te maken op het Zuideinde, maar wel zo dicht mogelijk bij het Noordeinde. Uit het onderzoek is namelijk naar voren gekomen, dat een vrachtwagenverbod en een maximumsnelheid van 30 km op Noordeinde belangrijk zijn voor het verlagen van de verkeersdruk. Door een doorsteek te maken kunnen het vrachtwagenverbod en de snelheidsverlaging worden gerealiseerd. De Kerkweg is niet geschikt voor zoveel verkeersdrukte. Door de gewenste doorsteek van Floraweg naar Zuideinde wordt de Kerkweg ontlast. De doorsteek is ook aantrekkelijk voor het verkeer richting Zuideinde.
Onze omgevingsmanager maakt in de komende periode afspraken met eigenaren van percelen in het gebied rond de wegen Noordeinde en Floraweg. De voorbereidingstijd voor dit voorgestelde plan is ruim vijf jaar.

Korte termijn

Om de veiligheid voor fietsers en voetgangers toch eerder te verbeteren, wordt voorgesteld om een onderzoek uit te voeren naar onder andere:

 • De aanleg voor een tijdelijk fietspad door nieuwbouwwijk Braassemerland.
 • Venstertijden vrachtverkeer.
 • Verspreiding schooltijden en verkeersbegeleiding bij school.
 • Campagne om fietsen en lopen naar school te bevorderen (inmiddels gestart door Werkgroep Veilige Schoolroute).

Over deze eventuele oplossingen op korte termijn gaat de omgevingsmanager nog in gesprek met onder anderen ondernemers, de school en de ontwikkelaar van Braassemerland.

Informatieavond op 27 februari 2024 vanaf 19.30 uur

Natuurlijk wil de gemeente de voorgestelde plannen met de aanwonenden in het gebied bespreken. Daarom organiseert de gemeente op 27 februari 2024 een informatieavond. De bewoners worden hiervoor uitgenodigd.
Onder leiding van een externe gespreksleider gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de acties en gevolgen die worden voorgesteld in het onderzoeksrapport. Van de avond wordt een verslag gemaakt.

Meent u bij deze informatieavond te moeten zijn en heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Wenda Westerhuis per e-mail.

Wat gaan we onder andere doen tot aan de definitieve besluitvorming?

19 februari tot eind maart: gesprekken over tijdelijke maatregelen

 • Er vinden diverse gesprekken plaats over de tijdelijke maatregelen op korte termijn om de verkeersdruk te verlagen. De komende tijd gaat de omgevingsmanager van de gemeente in gesprek met verschillende betrokkenen in het gebied. Vanuit de gesprekken volgt een inventarisatie voor het plan dat naar de gemeenteraad gaat.

5 maart 2024: wandeling 8.15 tot 8.45 uur

 • Samen met u kijken we naar de verkeerssituatie als kinderen naar school gaan. We bespreken scenario’s en gevolgen, maar horen ook graag uw mening en of ideeën voor een tijdelijke veiligere verkeerssituatie.

5 maart 2024: wandeling 19.00 tot 20.00 uur

 • Tijdens de avondwandeling kijken we naar de verkeerssituatie op dat moment en bespreken we scenario’s en gevolgen. Ook dan horen we graag uw mening en of u nog andere of aanvullende ideeën heeft.

April 2024: informatieavond voor de buurt

 • In deze maand organiseert de gemeente een informatieavond voor de buurt. U krijgt dan informatie over het plan, zoals dat wordt voorgesteld aan de gemeenteraad.

8 april 2024: vergadering Visie & Advies van de gemeenteraad

 • In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Op deze avond kunt u door in te spreken een mening of reactie laten horen.

22 april 2024: raadsvergadering

 • In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.

Contact opnemen

Heeft u vragen of ideeën dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Wenda Westerhuis per e-mail.