Roelofarendsveen | Verkeersveilig Noord- en Zuideinde

Er is ernstige verkeersdrukte op Noordeinde. Omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen hebben hierover grote zorgen en zijn in gesprek gegaan met de gemeente. Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over een onderzoek voor een verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde.

Het rapport is te vinden in het raadsinformatiesysteem iBabs van de gemeenteraad. De volgende onderdelen zijn onderzocht en opgesteld in een rapport: Verkeersveiligheid, Leefbaarheid, Doorstroming, Realiseerbaarheid 30 km-zone Noordeinde (incl. rioolvervanging), Planning en Kosten. 

Voor te stellen plannen voor de korte en de lange termijn

Inmiddels ligt er een voorstel bij de gemeenteraad waarover zij 29 mei 2024 met elkaar in gesprek gaan. Het is een voorstel waar het college (de wethouders) achter staan. De raad zal over dit voorstel uiteindelijk op 17 juni moeten beslissen. Er staan verschillende onderdelen in het raadsvoorstel (zie bijlage) waar we u via deze mail iets meer uitleg en verdere informatie over willen geven.

Lange termijn

Voor een aantal plannen op de langere termijn wordt aan de gemeenteraad steun gevraagd om dit verder uit te zoeken. Onder de mogelijke lange termijnoplossingen staan ook nog steeds het herinrichten van het Noordeinde en Zuideinde naar een 30 km weg, een verbinding tussen de Noordeinde, Floraweg/Geestweg en het herinrichten van de Kerkweg naar een fietsstraat.

Korte termijn

Bovenstaande wil niet zeggen dat er in het jaar verder niks wordt gedaan. Binnen nu en vier maanden worden de volgende zaken aangepakt:

 • De oversteekplaats op het Noordeinde – tegenover de Chinees – beter onder de aandacht te brengen voor het verkeer op het Noordeinde.
 • Belijning van huidige oversteekplaatsen en signalering op de weg/bruggen.
 • Een plan van aanpak rondom het verminderen van parkeren aan de weg op het (begin van het) Zuideinde.
 • Een pilot om de verkeersstroom op de Kerkweg anders in te richten of te weren tijdens haal en brengtijden van de school.
 • Er wordt samen met de werkgroep “Een veiligere schoolroute” gekeken naar bewustwording van gedrag in het verkeer.

Ook staan er nog wat andere acties op de planning die tussen de 4 en 12 maanden aangepakt kunnen worden:

 • Met de school worden mogelijkheden bekeken om de piek van de verkeersdrukte te verlagen door bijvoorbeeld spreiding van brengtijden. De eerste verkennende gesprekken zijn hierover gestart.
 • Een onderzoek naar een Kiss & Ride op de Kerkweg waarbij er ruimte gecreëerd kan worden aan de Kerkweg voor parkeren en een veilige oversteek.
Wat hebben we inmiddels gedaan?

19 februari tot eind maart: gesprekken over tijdelijke maatregelen

 • Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden over de tijdelijke maatregelen op korte termijn om de verkeersdruk te verlagen. De omgevingsmanager van de gemeente is in gesprek geweest met verschillende betrokkenen in het gebied. Uit de gesprekken is een inventarisatie voor het plan gekomen dat naar de gemeenteraad gaat.

Informatieavond op 27 februari 2024

 • De gemeente wil de voorgestelde plannen met de aanwonenden in het gebied bespreken. Daarom organiseerde de gemeente op 27 februari 2024 een informatieavond. Onder leiding van een externe gespreksleider zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek geweest over de acties en gevolgen die werden voorgesteld in het onderzoeksrapport. Van de avond is een verslag gemaakt.

5 maart 2024: wandelingen

 • Er zijn wandelingen georganiseerd om te kijken met de bewoners naar de verkeerssituatie als kinderen naar school gaan. Hier zijn scenario’s en gevolgen besproken, maar zijn ook de ideeën van bewoners besproken voor een tijdelijke veiligere verkeerssituatie.

Eind april/begin mei: Verkeertellingen en raadsvoorstel

 • Op 11 locaties in de omgeving hebben we gemeten hoeveel verkeer er over de wegen rijden. Rapportage volgt.
 • Raadsvoorstel uitgewerkt aan de hand van eerder gevoerde gesprekken en informatie-avonden met inwoners en ondernemers.
Wat gaan we onder andere doen tot aan de definitieve besluitvorming?

29 mei 2024: vergadering Visie & Advies van de gemeenteraad

 • In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad het voorstel. Op deze avond kunt u door in te spreken een mening of reactie laten horen.

Juni 2024: raadsvergadering

 • In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over het plan.

Contact opnemen

Heeft u vragen of ideeën dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Wenda Westerhuis per e-mail. Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden, dan kunt u ook contact opnemen met Wenda Westerhuis.