Alcoholvergunning

Wilt u als horecabedrijf of als slijtersbedrijf alcoholhoudende drank verstrekken? Dit mag alleen als u in het bezit bent van een alcoholvergunning. Deze vergunning kan worden aangevraagd via de aanvraagformulieren die op de website staan.

Voorwaarden

De aanvraag voor een alcoholvergunning geldt onder andere voor cafés, restaurants, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

De voorwaarden zijn:

 • voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van tenminste 18 jaar
 • verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden
 • alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn
 • de inrichting waarin het horeca- of slijtersbedrijf plaatsvindt moet aan bepaalde eisen voldoen (o.a. met betrekking tot de oppervlakte en de ventilatie)
 • als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften
 • er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines
 • barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een IVA-instructie hebben gevolgd.

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie legt de gemeente aan paracommerciële rechtspersonen (waaronder verenigingen en stichtingen) diverse aanvullende beperkingen op. Deze beperkingen zijn vastgelegd in de Drank- en horecaverordening (overheid.nl).

U mag geen alcohol verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed levensgedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig (voor een paracommerciële rechtspersoon volstaat een barvrijwilliger met een IVA-instructie)
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (voor een paracommerciële rechtspersoon is deze eis beperkt tot tenminste twee leidinggevenden)
 • uw horecabedrijf of slijtersbedrijf voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte en ventilatie.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verstrekken gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • instructies voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)
 • aanvullende regels in de Drank- en Horecaverordening (overheid.nl) over schenktijden, bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten voor derden (zie voor aanvullende informatie het onderdeel meer informatie).

Bijzonderheden

U moet in het kader van de Alcoholwet (wetten.overheid.nl) een (nieuwe) vergunning aanvragen als:

 • u een horecabedrijf of een slijtersbedrijf wilt starten
 • u voor een instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard een vergunning wilt om zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken
 • de ondernemersvorm van de horecabedrijf of het slijtersbedrijf wijzigt.

Als u de betreffende aanvraagformulieren hebt ingevuld en de gevraagde bescheiden hebt verzameld, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. In dit gesprek neemt u samen met de medewerker 'APV en bijzondere wetten' de aanvraagformulieren door en wordt dit formulier samen met de gevraagde bescheiden ingenomen.

Pas als de aanvraagformulieren geheel zijn ingevuld en de betreffende bijlagen zijn ingenomen, kan de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen.

Het besluit of u wel of geen vergunning krijgt, ontvangt u per post via de e-mail. U kunt als aanvrager of als belanghebbende binnen zes weken na het verlenen van het besluit bezwaar maken. Ten aanzien van een vergunning voor een paracommerciële rechtspersoon geldt een afwijkende procedure. Voor deze vergunning geldt een zienswijzeprocedure. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van de ontwerp-alcoholvergunning een zienswijze indienen. U kunt als belanghebbende binnen zes weken na besluitvorming op de aanvraag voor een paracommerciële alcoholvergunning, beroep bij de rechtbank Den Haag instellen.

Kosten

De onderstaande leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de verschillende aanvragen:

 • Aanvraag alcoholvergunning commercieel horecabedrijf (Model A) € 275,75
 • Aanvraag alcoholvergunning paracommercieel horecabedrijf (Model B): gratis

Aanvraag

U vraagt de alcoholvergunning aan bij de gemeente via het contactformulier. Geef hierbij aan of het gaat om een commercieel of paracommercieel horecabedrijf. Wij nemen telefonisch contact met u op en sturen u de benodigde formulieren. Vervolgens kunt u de aanvraag indienen.

Bibob-vragenlijst  

In bepaalde gevallen moet uw aanvraag ook worden getoetst aan de Wet Bibob en moet u de Bibob-vragenlijsten invullen.  

Maak ook een melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Rijk heeft in het Activiteitenbesluit (AB) onder andere milieuregels op het gebied van geluid, geur en afval opgenomen. Start u een nieuw horecabedrijf? Doe dan naast de aanvraag van de betreffende vergunning een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. U kunt dit regelen via de website van Acititeitenbesluit Internet Module (AIM). U heeft voor het doen van deze melding een plattegrondtekening en (eventueel) een akoestisch onderzoek nodig. Let op: een melding is zaakgebonden. Wanneer eerder een melding is gedaan en de bedrijfsvoering niet is veranderd, dan hoeft u geen nieuwe melding te doen.

Meer informatie

Drank- en horecabeleid op overheid.nl

Voor vragen over een alcoholvergunning kunt u uw vraag stellen via het contactformulier, met vermelding van uw telefoonnummer. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.