Bijstandsuitkering terugbetalen door ex-partner of ouder

De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Bijvoorbeeld als u uw onderhoudsplicht niet nakomt.

U heeft onderhoudsplicht als u moet meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van iemans anders. Dit kan zijn voor uw kind jonger dan 21 jaar, een (ex-)echtgenoot/echtgenote of een (ex-)geregistreerd partner. Komt u uw onderhoudsplicht niet na, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u uw bijstandsuitkering moet terugbetalen.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan de gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen:

 • u heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van hun levensonderhoud
 • u leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van diens levensonderhoud
 • u bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig of geen alimentatie
 • u heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt
 • u heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht of teveel bijstand kreeg
 • u heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Aanvraag

Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Moet u bijstand terugbetalen en heeft u daar een vraag over? Neem dan contact op met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein is in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Als u vragen heeft neemt u contact op met het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn).

Meenemen

U moet de gemeente Alphen aan den Rijn alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. U krijgt hierover een brief of u wordt telefonisch uitgenodigd op het Serviceplein langs te komen. Deze informatie kan zijn:

 • een echtscheidingsbeschikking
 • een alimentatiebeschikking
 • een bewijs van schenking
 • een bewijs van erfenis
 • bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex.