Naar het buitenland met een uitkering

Als u een uitkering heeft en langer dan 4 weken in het buitenland wilt verblijven.

Ontvangt u een bijstands-, IOAW-, of IOAZ-uitkering? Dan mag u 4 weken per kalenderjaar met behoud van uw uitkering naar het buitenland. U kunt deze weken zelf indelen. Een vakantie in Nederland hoeft u niet te melden.

Wanneer u langer dan 4 weken in het buitenland wil verblijven of uw verblijf is met korte periodes samen langer dan 4 weken dan moet u dit vooraf melden.

Bijzonderheden

Gevolgen van een langer verblijf voor uw recht op uitkering?

Blijft u langer dan 4 weken in het buitenland dan heeft u over de langere periode geen recht op een uitkering. Eventueel ten onrechte ontvangen uitkering moet u terugbetalen.

De wettelijk toegestane periode voor verblijf in het buitenland wordt zeer strak gehanteerd. Er is vrijwel nooit een uitzondering om uw uitkering langer dan 4 weken door te betalen. Voor het niet doorgeven van een langer verblijf in het buitenland kunt u een boete opgelegd krijgen vanwege het niet nakomen van de inlichtingenplicht.

Zit u in een re-integratietraject?

Zit u in een re-integratietraject zoals de Startbaan dan moet u altijd toestemming vragen voor vrije dagen. U mag bij het opnemen van vakantie en/of verblijf in Nederland of het buitenland uw uitstroom of traject niet hinderen. Vraagt u geen toestemming dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Aanvraag

Neem contact op met het Serviceplein van gemeente Alphen aan den Rijn. Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. U kunt telefonisch contact opnemen met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Meer informatie

Wat zijn mijn plichten bij een bijstandsuitkering (rijksoverheid.nl).